PMS

Zeszyt ćwiczeń do środowiska

1 klasa

Przedstawiony poniżej zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony w pierwszej kolejności dla dzieci, pobierających naukę w szkołach z polskim językiem wykładowym.  Już na początku Autorka zapoznaje dzieci z ich Ojczyzną, stolicą i największymi miastami . Pracując z zeszytem, dzieci zapoznają się z roślinami, warzywami, owocami, zasadami ruchu drogowego, planem dnia i higieną osobistą, dowiedzą się o letnich zmianach w życiu roślin. Zeszyt daje możliwość realizacji twórczych inwencji dzieci, wzbogaca słownictwo i uczy poprawnego użycia poznanych wyrazów w sytuacjach życiowych. Dlatego można go wykorzystać nie tylko na lekcjach środowiska w pierwszej klasie, ale i podczas zajęć z języka polskiego w różnych typach szkół.

Pobierz zeszyt ćwiczeń do środowiska 
Teresa Kryszyń.
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"