PMS

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W SŁONIMIU

4 stycznia 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Słonimskim Miejskim Oddziale ZS „Polska Macierz Szkolna”. Prezes Słonimskiego Oddziału Alicja Łopaszowa sporządziła raport o działalności Oddziału PMS za ostatnie dwa lata wraz z podsumowaniem wieloletniej pracy.
W swoim sprawozdaniu zaznaczyła, że język polski obecnie wykłada się w Słonimiu w sześciu placówkach, ogółem języka polskiego uczy się 217 dzieci. Ale największym sukcesem w działalności Oddziału było wykładanie języka polskiego jako przedmiot w ciągu 9 lat w Średniej Szkole NR 3, dzięki czemu około 180 uczniów mają wpisane na świadectwach ukończenia szkoły bazowej oceny z języka polskiego. Wielką naszą chlubą jest postawienie pomnika Polakom zamordowanym w czasie drugiej wojny światowej na Górze Pietralewickiej.
Odznaczona została praca członków Oddziału w szkolnictwie, w Kole Kobiet „Słonimianka, w grupie „Zródło wiedzy”.
W dyskusji wzięły udział Stanisława Bielanina, Helena Pietrakowa, a także nauczycielki języka polskiego Irena Lebiecka i Julia Chancewicz. Uczestnicy zebrania udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i podziękowali jego członkom za pracę.
Po przeprowadzonych wyborach stanowisko prezesa Słonimskiego Oddziału PMS w następnej kadencji będzie sprawować Alicja Łopaszowa.
Uroczystości zebraniu dodał 20- letni jubileusz istnienia Słonimskiego Oddziału PMS. Z tej okazji uczestnikom zebrania została przedstawiona prezentacja, która zawierała informacje o historii powstania naszego oddziału, o przedmiocie, celach i zadaniach, o szkolnictwie, o uczestnictwie dzieci uczących się języka polskiego w konkursach recytatorskich, historycznych, festiwalach, wycieczkach do Polski i po Białorusi, o spotkaniach opłatkowych i noworocznych, o imprezach, noszących charakter zapoznania dzieci i młodzieży z polskimi tradycjami, kulturą i historią Polski. Na tej uroczystości wszyscy członkowie oddziału PMS dostali jubileuszowe upominki.
Ogromnie dziękujemy centralnym władzom PMS, rodakom z Polski i Ameryki, instytucjom mającym podobne cele za niezmiernie cenne wsparcie i pomoc polskiemu szkolnictwu w Słonimiu.
Mamy nadzieję, że kolejne lata będą bardziej owocne w dziedzinie polskiej oświaty, a my dołożymy wszelkich starań, żeby tego dokonać.
Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się miłe spotkanie opłatkowe, w którym nam towarzyszył ksiądz proboszcz kościoła NP NMP Igor Anisimow.
Na zebraniu była obecna przedstawicielka Działu Ideologii Słonimskiego Komitetu Wykonawczego Nina Wiktorowna Komar.
Dla wszystkich współpracowników „Polskiej Macierzy Szkolnej” życzymy wielu sukcesów zawodowych, realizacji wyznaczonych celów oraz dużo zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń.

Alicja Łopaszowa

 

Slonim7005318

Slonim7005320

Slonim7005321

Slonim7005324

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"