PMS

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Miejskiego Oddziału PMS w Słonimiu

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Miejskiego Oddziału PMS w Słonimiu

W dniu 3 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Miejskiego Oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej w Słonimiu. W toku zebrania na stanowisko Prezesa Słonimskiego Miejskiego Oddziału ZS PMS ponownie obrana została Pani Alicja Łopaszowa.

W trakcie swojego wystąpienia Pani Alicja Łopaszowa omówiła działalność Oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej w Słonimiu w ubiegłym roku. Szczególne miejsce wśród działań Słonimskiego Oddziału ZS PMS zajmuje opieka nad grupą młodzieżową „Źródło wiedzy”, która składa się głównie z osób niepełnosprawnych.

Slonim-1328  Slonim-1331

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Słonimiu połączone było ze spotkaniem świąteczno-noworocznym.

Jolanta Grul

6 stycznia 2016
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"