PMS

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE MIEJSKIEGO ODDZIAŁU PMS W MIŃSKU

W dniu 17 grudnia 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Mińskiego Oddziału Miejskiego ZS „Polska Macierz Szkolna”, w trakcie którego dotychczasowemu Zarządowi Oddziału udzielono absolutorium za okres kadencji grudzień 2015 – grudzień 2017 r.

Miński Oddział Miejski PMS zrzesza nauczycieli języka polskiego pracujący w różnych ośrodkach edukacyjnych w Mińsku i terenie.

Na początku zebrania prezes Oddziału pani Maryna Repkina zaczytała sprawozdanie , w którym wymieniła wszystkie aspekty działalności za 2 minione lata – prowadzenie wszelkiego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych, konkursów, festiwali, spotkań okolicznościowych, organizację warsztatów metodycznych dla nauczycieli, wyjazdów edukacyjno-poznawczych dla dzieci i młodzieży i innych przedsięwzięć. Również zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania Oddziału i Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte jednogłośnie.

Do Oddziału przyjęto nowych nauczycieli, którzy zadeklarowali chęć udziału i pomocy w życiu społecznym naszej organizacji.
Pani Maryna podziękowała wszystkim członkom Oddziału za stałą i owocną współpracę, nauczycielom – za wyrozumiałość, cierpliwość i zaangażowanie w codziennej pracy, umiejętne przekazywanie wiedzy i kultywowanie kultury i tradycji polskich.
Jednogłośnie na kolejny okres kierowania oddziałem miejskim PMS została wybrana pani Marina Repkina. Wiceprezesem wybrano panią Nadzieżdę Pujdak, nauczycielkę języka polskiego w Centrum Edukacji Dodatkowej „Ranak”. Członkowie Oddziału podziękowali pani Marynie Repkinej za wspaniałą pracę, wszelką pomoc i słowem, i czynem, wysoko ocenili jej kompetencje kierownicze i organizatorskie, dziękowali za stworzenie komfortowego klimatu w Oddziale, za organizację warsztatów metodycznych dla nauczycieli, za pomoc dydaktyczną, co daje możliwość organizawać pracę nauczycieli na wysokim poziomie.

Po wyborach członkowie Oddziału pogratulowali ustępującemu zarządowi uzyskanego absolutorium i życzyli owocnej pracy nowemu.

Sekretarz Zarządu
Olga Kutas

Zebranie-Mnsk_2149

Zebranie-Mnsk_2150

Zebranie-Mnsk_2154

Zebranie-Mnsk_2161

Zebranie-Mnsk_2173

Zebranie-Mnsk_2179

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"