PMS

ZARZĄD ZJEDNOCZENIA SPOŁECZNEGO „POLSKA MACIERZ SZKOLNA” PRAGNIE SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ

Konrad Pawlik
Ambasador Nadzwyczajny
i Pełnomocny
Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Białorusi

Szanowny Panie Ambasadorze!

W związku z zakończeniem pełnienia misji Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi Zarząd Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Szkolna” pragnie serdecznie podziękować Panu za pomoc w realizacji naszych planów, wsparcie inicjatyw oświatowych i kulturalnych, promocję działalności Polskiej Macierzy Szkolnej i jej oddziałów.
W ciągu tych dwóch lat dzięki pomocy i zaangażowaniu ze strony Pana udało się podpisać Porozumienie o współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Białoruś w dziedzinie oświaty, które ułatwi współpracę pomiędzy szkołami po obie strony granicy. Również pozwoli podnieść kwalifikacje zawodowe nauczycieli języka polskiego na Białorusi, będzie podstawą do organizacji wspólnych konferencji naukowych, konkursów, olimpiad i wymiany młodzieży szkolnej oraz studentów wyższych uczelni.

Doceniamy wysiłek Pana w rozwój polskiego biznesu i poszerzenia jego wpływów na białoruski rynek, rozwój stosunków gospodarczych i dobrosąsiedzkich.

Dziękujemy za zaangażowanie w nasze życie społeczne i kulturalne, pielęgnowanie naszej tożsamości oraz sympatie i życzliwość dla Polaków na całej Białorusi.

Dziękujemy za to, że był Pan dla nas wsparciem duchowym, niezastąpionym doradcą w trudnych sprawach i cieszymy się, że mieliśmy w osobie Pana życzliwego przyjaciela i cennego doradcę.

Życzymy Panu i Rodzinie zdrowia, spełnienia osobistych planów i zamierzeń oraz siły do pokonywania wszelkich trudności.

Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej

I Festiwal Pieśni Patriotycznej „ Polskie Serce”. Mińsk, Listopad 2016

fest_9933

fest_9976

Spotkanie opłatkowe w Witebsku. Grudzień 2016.

witebsk-pms_4628

Spotkanie z okazji 100-lecia założenia Polskiej Macierzy Szkolnej Ziemi Mińskiej. Kwiecień, 2017.

100-lat-PMS-w-Minsku-7

100-lat-PMS-w-Minsku-6

100-lat-PMS-w-Minsku-3

XV edycja Konkursu Ortograficznego i  Festiwal Kultury Polskiej w Mińsku. Maj, 2017.

mistrz-ortografii_0686

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Liceum Społecznym im. E. Orzeszkowej w Grodnie. Maj, 2017.

Liceum-PMS-final_1138

Liceum-PMS-final_1139

Liceum-PMS-final_1142

Liceum-PMS-final_1143

Liceum-PMS-final_1260

Liceum-PMS-final_1263

Liceum-PMS-final_1307

Liceum-PMS-final_1328

Liceum-PMS-final_1331

Liceum-PMS-final_1334

Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1412

Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1495

Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1496

Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1698

Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1711

Wspólne polsko-białoruskie czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Mińsku. Wrzesień, 2017.

Repkina_20170902_17_22_59_Pro

II Festiwal Kultury Polsko-Białoruskiej „Jedнасць” w Mińsku. Październik, 2017.

Jednasc-1

100. rocznica powstania Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku i na ziemi mińskiej. Październik, 2017.

Minsk-100-lat_2572

Minsk-100-lat_2578

Minsk-100-lat_2582

Minsk-100-lat_2585

Minsk-100-lat_2587

Minsk-100-lat_2591

Minsk-100-lat_2593

Minsk-100-lat_2596

Minsk-100-lat_2598

Minsk-100-lat_2599

Minsk-100-lat_2687

Minsk-100-lat_2689

Minsk-100-lat_2700

Minsk-100-lat_2706

Minsk-100-lat_2713

Spotkanie opłatkowe organizacji polskich w Mińsku. Grudzień, 2017. 

Oplatek-Minsk_2986

Oplatek-Minsk_3074

Oplatek-Minsk_3027

Hospitacja lekcji w Liceum PMS w Grodnie. Grudzień, 2017.

Polonista-roku_3317

Polonista-roku_3314

Polonista-roku_3310

Polonista-roku_3307

Polonista-roku_3304

Podsumowanie konkursu „Polonista Roku 2017 na Białorusi”. Grudzień, 2017.

Polonista-roku_3364

Polonista-roku_3367

Polonista-roku_3369

Polonista-roku_3373

Polonista-roku_3377

Polonista-roku_3389

Polonista-roku_3392

Polonista-roku_3400

Polonista-roku_3405

Polonista-roku_3407

Polonista-roku_3360

Mińsk. 23 stycznia 2018.

minsk-23_01_2017_3748

minsk-23_01_2017_3742

minsk-23_01_2017_3754

minsk-23_01_2017_3755

minsk-23_01_2017_3743

minsk-23_01_2017_3744

24 stycznia 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"