PMS

ZAPROSZENIE

Zjednoczenie Społeczne Polska Macierz Szkolna

serdecznie zaprasza

Mieszkańców i Gości m. Grodna

na VI Festiwal Piosenki Polskiej im. Czesława Niemena,
który odbędzie się 14 maja 2017r. o godz. 15.00
w Centrum Edukacyjnym
Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie,
Ul. Horodniczańska 40

7 maja 2017
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"