PMS

ZAPRASZAMY

Zjednoczenie Społeczne Polska Macierz Szkolna
oraz
Dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie
Liceum Społecznego PMS im. Elizy Orzeszkowej

mają zaszczyt zaprosić

Szanownych Państwo 

na uroczystości

z okazji 100-ej rocznicy
założenia Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie
oraz
zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Liceum Lpołecznym

Program uroczystości:

20 MAJA 2018 ROKU

11.45 – pochód młodzieży od siedziby PMS do Bazyliki Katedralnej

12.00 – Msza Święta Graduacyjna,
kończąca rok szkolny 2017-2018.

14.00
– Koncert
– Przemówienia gości
– Wręczenie podziękowań i nagród
– Wręczenie świadectw maturalnych

16 maja 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"