PMS

ZAPRASZAMY PODZIELIĆ SIĘ SWOIMI WRAŻENIAMI!!!

Nasi ubiegłoroczni absolwenci wyrazili chęć podzielić się
swoimi wrażeniami na temat studiów w Polsce.

Zapraszamy wszystkich absolwentów Liceum Społecznego im.
Elizy Orzeszkowej przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie
opowiedzieć o swoim doświadczeniu samodzielnego życia.

Prosimy o kontakt: hmielesz@interia.pl
pms@tut.by
Z poważaniem Helena Mielesz dyrektor liceum

23 marca 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"