PMS

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

Szanowni Czytelnicy!

Zapraszamy na spotkanie poświęcone tematyce  „Sprawiedliwi wśród narodów świata”.

Tym razem jest ono dedykowane Polakom ratującym Żydów.

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia o godz. 16:00 w Centrum Edukacyjnym ZS „Polska Macierz Szkolna” przy ul. Horodniczańskiej 40.

Program:

  1. Film dokumentalno – fabularny: „HISTORIA IRENY SENDLEROWEJ”. Produkcja: Polska(2015), reżyseria: Andrzej Wolf.
  2. Mini-koncert zespołu solistów „Katarynka” w wykonaniu uczniów ze szkoły muzycznej Nr2 w Grodnie.
  3. Wykłady: prof. Edmund Jarmusik „Kościół i Holokaust”, Benjamin Jeruzalim „ Żydzi-żołnierze w II wojnie światowej”
  4. Wystawa rysunków uczniów z Liceum Nr1 im.J.Karskiego w Grodnie i z Liceum Dąbrowy Biąłostockiej,

Organizatorzy:

ZS Żydowski dom społeczny „Menora” w Grodnie

ZS „Polska Macierz Szkolna” w Grodnie

Stowarzyszenie dialogu żydowsko-chrześcijańskiego „Shomer-International”

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Grodnie

Instytut Polski w Mińsku.

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"