PMS

Zapraszamy do biblioteki

 

Biblioteka Polskiej Macierzy Szkolnej, która mieści się w Centrum Edukacyjnym PMS przy ul. Horodniczańskiej 40 w Grodnie cieszy się dużym zainteresowaniem wśrod mieszkańców naszego miasta i regionu. Liczne zasoby książkowe oraz bogata biblioteka multimedialna stwarzają podstawę ku kształceniu młodzieży polskojęzycznej zamieszkującej Grodzieńszczyznę.

Ze zbiorów biblioteki korzystają zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Oprócz literatury pięknej, naukowej i popularnej nasza biblioteka posiada również współczesne materiały metodyczne i wspiera nauczycieli uczących po polsku.

W minionym tygodniu otrzymaliśmy nowe podręczniki od Polonijnego Centrum Nauczycielskiego ORPEG, które będą służyły Liceum Społecznemu im. E. Orzeszkowej PMS oraz innym placówkom polskojęzycznym w regionie.

 

Do skorzystania z zasobów biblioteki zapraszamy wszystkich chętnych od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 20.00,  w piątki od 15.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach 11.00 – 17.40.

Wszelkich rad chętnie udzielą wysoko kwalifikowane pracownice naszej biblioteki Panie Janina Sienkiewicz i Eleonora Kryszyn.

 

 

Jolanta Grul

15 października 2015
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"