PMS

ZAPOMNIANY POETA

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest doskonałą okazją do spawdzenia znajomości swego języka ojczystego i jego promocji. Tegoroczne obchody Dnia Języka Ojczystego dali możliwość uczniom Liceum PMS poznać tych literatów, czyja twórczość została zapomniana z bardzo niezrozumiałych powodów. Do takich zapomnianych osób należy Edward Słoński (1872-1926) – poeta, legionista, przedstawiciel Młodej Polski. Urodzony w Zapasiszkach na terenie dzisiejszej Łotwy, uczył się w Kazaniu, Wilnie i Warszawie. Jako działacz PPS był kilkakrotnie aresztowany, a za napisanie powieści “ Przebudzenie” został osadzony w Cytadeli warszawskiej jako ” przestępca polityczny”, natomiast cały nakład powieści został skonfiskowany.

W latach 1915-1918 służył w legionach, potem w wojsku polskim. Pisał wierszem i prozą, a najważniejsze jego utwory zostały napisane z myślą o niepodległej Polsce. Jego liryka okazała się ”spontanicznym wyrazem uczuć bardzo szerokich warstw całego Narodu w czasie Wielkiej Wojny.Ludzie najbardziej obcy poezji, prostaczkowie i uczeni, starcy i podrostki, szeptali bezwiednie wiersze o Tej, co nie zginęłą” (k.W. Zawodziński).

Poeta, który jako żołnierz walczył o niepodległość Polski, umiał tak przemówić do serc Polaków, że młody Julian Tuwim, będący pod wrażeniem jego wierszy patriotycznych, zadedykował mu wiersz “Ktoś”.

Natomiast Profesor Ryszard Przybylski w swojej pracy “Literatura polska 1918-1932” określił go mianem najsławniejszego spośród poetów związanych z legionami Józefa Piłsudskiego.

Uczestnicy kółka teatralnego pod kierownictwem pana Wiktora Szałkiewicza przygotowali krótką informację o życiu i twórczości Edwarda Słońskiego oraz zapoznali obecnych na spotkaniu uczniów z jego twórczością. Młodzi aktorzy recytowali fragmenty jego utworów, a zakończyli swój występ poetyckim proroctwem Edwarda Słońskiego:

Bo wciąż na jawie widzę,

i co noc mi się śni

że TA, CO NIE ZGINĘŁA,

wyrośnie z naszej krwi.

Teresa Kryszyń

djo-pms-szalk_9951

djo-pms-szalk_9952

djo-pms-szalk_9954

djo-pms-szalk_9958

djo-pms-szalk_9959

djo-pms-szalk_9966

djo-pms-szalk_9970

djo-pms-szalk_9971

djo-pms-szalk_9974

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"