PMS

ZAKOŃCZENIE ROKU W SZKÓŁCE PARAFIALNEJ

Szkółka przy Parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie istniała przez 8 lat. Była założona w 2009 roku przez Polską Macierz Szkolną i ówczesnego proboszcza o. Stanisława Staniewskiego CSsR. Zaczynaliśmy od nauki dzieci skupionych wokół parafii. Pierwsza grupa liczyła około 30 osób. Obecnie możemy pochwalić się, że Szkółkę Parafialną ukończyło ponad 1000 osób. To była nauka połączona z licznymi pielgrzymkami i wyjazdami edukacyjnymi. Zwiedziliśmy Włochy, Watykan, Czechy, Słowację, Węgry, Litwę, Niemcy oraz sporo sanktuariów w Polsce.
W listopadzie 2017 roku zabroniono nam uczyć się przy parafii. Dlatego byliśmy zmuszeni do przeniesienia się do Centrum Edukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni prezesowi Polskiej Macierzy Szkolnej panu Stanisławowi Sienkiewiczowi za udostępnienie sal do nauki i możliwość kontynuacji naszych lekcji.
Mam nadzieję, że sytuacja się zmieni i znów wrócimy do parafii.
Dziękuję Panu Bogu za opiekę i życzliwym ludziom za pomoc.
Nauczycielka języka polskiego Szkółki Parafialnej Helena Mielesz

szkolka-parafii_5427

szkolka-parafii_5428

szkolka-parafii_5429

szkolka-parafii_5433

szkolka-parafii_5436

szkolka-parafii_5479

szkolka-parafii_5483

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"