PMS

ZAKOŃCZENIE 2016/2017 ROKU AKADEMICKIEGO UTW przy ZS „PMS”

11 czerwca 2017 r. studenci naszego UTW zgromadzili się w Kościele Franciszkańskim na mszy świętej, by modlitewnie dziękować Bogu
za przeżyty rok akademicki. Dopełnieniem naszej wdzięczności był koncert chóru UTW „Seniori Cantabili”. Śpiewne podziękowanie zostało
aktywnie podtrzymane przez obecną publiczność – nie tylko studencką, lecz i parafialną.
Jednocześnie jesteśmy bardzo wdzięczni Księdzu Proboszczowi Antoniemu Porzeckiemu za opiekę duszpasterską, którą był otoczony nasz UTW.

dr Barbara Fustoczenko

rektor UTW przy ZS „PMS”

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"