PMS

ZACHOWAĆ CZUŁE SERCE DLA UCZNIÓW

26 sierpnia w Grodnie odbyło się VII diecezjalne spotkanie nauczycieli. W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (pobrygidzkim) świeccy nauczyciele-katolicy z Grodna, Lidy, Werenowa, Zabłoci oraz innych miejscowości zwrócili się do Boga z modlitewną prośbą o wsparcie w pracy nauczycielskiej i o opiekę nad swoimi uczniami. Podczas spotkania wykład na temat roli wiary w życiu codziennym nauczyciela i w jego powołaniu wygłosił ks. kanonik Antoni Gremza. Podczas dyskusji w grupach omawiano katolickie systemy edukacji. Młodzież z Duszpasterstwa Akademickiego „Open” przygotowała dla nauczycieli koncert piosenki religijnej.

Centralnym punktem spotkania była Msza Św. pod przewodniczeniem ks. biskupa Aleksandra Kaszkiewicza, który udzielił nauczycielom błogosławieństwa na nowy rok szkolny i życzył im sukcesów w szlachetnej sprawie wychowania młodego pokolenia.

duszpasterstwo_2138

duszpasterstwo_2139

duszpasterstwo_2141

duszpasterstwo_2146

duszpasterstwo_2154

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"