PMS

Z ŻYCIA KOŁA KOBIET „SŁONIMIANKA”

W ramach działalności kulturalno-oświatowej członkinie Koła Kobiet „Słonimianka” ” przy oddziale PMS w Słonimiu wzięły udział w prezentacji kościoła p.w. św. Piotra i Pawła we wsi Nowodziewiątkowicze. Organizatorem spotkania była Halina Pajkina – parafianka kościoła p.w. NP NMP.

Wybudowany przez rodzinę hrabiego Sliźnia, barokowy zabytek z XVII wieku szczęśliwie przeżył czasy caryzmu, ale epoka socjalizmu naniosła najstraszniejsze rany kościołowi. Podpalono wnętrze kościoła , a później urządzono w kościele magazyn, gdzie przechowywano nawozy mineralne.

Historyk z Polski Maria Kołomajska położyła początek sprawie odrodzenia kościoła. Wśród relikwii kościoła znajduje się cudownym sposobem odnaleziona na śmietniku korona MB Piaskowej. Obecnie jest ona w kolekcji muzeum domowego Niny Aniszczyk. Tę koronę w 1795 roku ofiarowała założycielka kościoła, pani Dziewiątkowiczowa za uratowanie domu Bożego oraz ocalenie swojego majątku podczas klęski Ojczyzny z wdzięcznością Pannie Maryi – Królowej Polski. Tyle ciekawych rzeczy zawiera ekspozycja tego domowego muzeum! Z przyjemnością oglądaliśmy liczne wyroby słonimskich majstrów i rzemieślników z dawnych lat. Skończyłyśmy spotkanie, słuchając polonez Ogińskiego, który brzmiał ze starej płyty na starym patefonie.

Na naszym kolejnym spotkaniu uczciliśmy 74. rocznicę Powstania Warszawskiego. Przypomnieliśmy historie powstania, słuchaliśmy „Marsz Mokotowa”, oglądaliśmy filmy dokumentalne. Oddaliśmy hołd bohaterom.

A ostatnio odbyliśmy podróż w świat obrazów Jana Matejki. Życiorys wielkiego malarza oraz świat jego obrazów zafascynował wszystkich uczestników spotkania. Poznaliśmy losy ludzi, mieszkających w miasteczkach tak nam bliskich – Nowogródku, Nieświeżu, Mereczowszczyznie oraz smutne i tragiczne wydarzenia z historii Rzeczypospolitej Polskiej, które wzruszyły nas wszystkich.

 

Stanisława Bielanina, Helena Pietrakowa, Stefania Charczenko

 

Slonim--8

Slonim-9-925x650

Slonim-24-925x516

Slonim-26-925x650

Slonim7005792

Slonim7005796

Slonim7005805

Slonim-mat_011

Slonim-mat_012

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"