PMS

Z WIZYTĄ W SŁONIMIU

Koło Kobiet „Słonimianka” miało wielki zaszczyt gościć w dniu 14.10.2018r. JE Księdza Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza, który odwiedził kościoły Słonimia – kościół p.w. Św. Andrzeja, kościół NP NMP oraz kościoły w Albertynie, Sielawiczach, Nowodziewiątkowiczach.

Mieliśmy zaszczyt przyjąć wysokiego gościa w świetlicy im. A. Mickiewicza! Koło kobiet „Słonimianka” ma dawne tradycje. Byłe wychowanki Sióstr Niepokalanek w 1937 roku założyły Koło Kobiet Katolickich. Koło miało swoją chorągiew, która obecnie jest  przechowywana w kościele NP NMP. Założycielkami tego koła były nasze matki i babcie, a my staramy się kontynuować ich działalność i głosić ich idee. Sprezentowaliśmy Ks. Biskupowi zdjęcie z tamtych lat oraz kasetę „Mój Słonim” z widokami naszych miejsc zabytkowych i nowych obiektów. Z wdzięcznością przyjęliśmy błogosławieństwo Biskupa. Pani Alicja Łopaszowa wręczyła Ks. Biskupowi książkę o zamordowanych kapłanach, gdzie jest zamieszczony i jej artykuł.

Helena Pietrakowa

Wizyta-Slonim_4370

Wizyta-Slonim_4460

Wizyta-Slonim_3808

Wizyta-Slonim_3809

Wizyta-Slonim_3813

Wizyta-Slonim_3816

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"