PMS

Z Grodna do Sokółki po uzdrowienie

Po raz pierwszy do Sokółki, do kościoła Św. Antoniego na pielgrzymkę wybrała się młodzież, zrzeszona we Wspólnocie „Młoda Polonia”, działająca przy Polskiej Macierzy Szkolnej. Jako młodzi ludzie, byliśmy bardzo zainteresowani cudem eucharystycznym, który miał miejsce w tym kościele 12 .10.2008. Dużo czytaliśmy o tym w prasie i na stronach internetowych. Postanowiliśmy pojechać 28 marca 2015r. do tak blisko położonej od Grodna Sokółki, nie patrząc na granicę, dzielącą te miasta. Po siedmiogodzinnym czekaniu w kolejce na granicy uczestnicy pielgrzymki dotarli do Sokółki. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, wysłuchaliśmy opowieść księdza kustosza o historii przemiany konsekrowanego komunikanta we fragment tkanki ludzkiego serca, będącego w agonii. Cud eucharystyczny w Sokółce uznany jest na szczeblu diecezjalnym. Przybywający ze wszystkich stron świata pielgrzymi w gorliwej modlitwie przed Cudowną Hostią proszą najczęściej o łaskę zdrowia dla siebie lub członków rodziny. Myśmy tez modlili się o zdrowie dla naszych dzieci, rodziców i krewnych. Ale bardziej potrzebne jest nam wszystkim uzdrowienie duchowe. Odjechaliśmy w nadziei otrzymania tej łaski .

Anna Koleśnikowa

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"