PMS

XXV KONKURS RECYTATORSKI IM. ADAMA MICKIEWICZA „KRESY 2016”

XXIV Konkurs Recytatorski im. A. Mickiewicza „KRESY 2016” jest imprezą otwartą dla wszystkich Polaków mieszkających poza granicami Polski.

Organizatorem konkursu jest Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku
Adres Sekretariatu: Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 13, tel./fax. 85 73-25-822, e–mail: biuro@wspolnota – polska.bialystok.pl

Konkurs poza granicami państwa organizowany jest przy współudziale organizacji polskich i polonijnych. Na Biasłorusi takim partnerem jest Polska Macierz Szkolna, ul. Horodniczańska 40, Grodno, tel. 77 34 00, Teresa Kryszyń, e-mail: pms@tut.by

REGULAMIN

I

1. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom konkursu.
2. Konkurs realizowany jest w trzech etapach:
Etap I: eliminacje środowiskowe i miejskie, które powinny odbyć się do dnia 10 X 2016 r.
Etap II: eliminacje centralne, które powinny odbyć się do dnia 16 XI 2016 r.
Etap I i II odbywa się w kraju zamieszkania uczestników konkursu.
Etap III: XXIV Spotkania Laureatów „Kresy 2016”, które odbędą się w Białymstoku w dniach 5-10 XII 2016

II

3. Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach:
Kategoria I – dzieci do lat 12,
Kategoria II – dzieci i młodzież od 12 do 16 lat,
Kategoria III – młodzież od lat 16 i dorośli.
4. Konkurs dla uczestników kategorii I i II kończy się na etapie centralnym w kraju zamieszkania.
5. Laureaci III kategorii wiekowej z etapu II Konkursu biorą udział w XXV Spotkaniach Laureatów „KRESY 2016” w Białymstoku.
6. Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory pisarzy polskich w całości lub fragmentach (prozą lub wierszem). Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.

Uwaga: Uczestnicy III kategorii wiekowej obowiązkowo muszą mieć w repertuarze jeden utwór autorstwa Adama Mickiewicza.
7. Uczestnik nie może zmieniać repertuaru w trakcie trwania konkursu.
8. Uczestnik, który bierze udział w konkursie „Kresy” po raz kolejny, zobowiązany jest do zmiany repertuaru.
9. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci nagród: Grand Prix i I miejsca Finału Konkursu „Kresy” w Białymstoku.

10. Z przeglądów centralnych (II etap) organizowanych w krajach zamieszkania Jury zakwalifikuje recytatorów z kategorii III (młodzież od lat 16 i dorośli), na XXIV BIAŁOSTOCKIE SPOTKANIA LAUREATÓW, max. po 2 najlepszych wykonawców na listę podstawową i po 2 na listę rezerwową. Recytatorzy z listy rezerwowej mogą być zaproszeni w kolejności zapisanej przez jury w wypadku, kiedy z przyczyn losowych zrezygnują z przyjazdu wykonawcy z listy podstawowej, lub w sytuacji, kiedy nie we wszystkich rejonach zostanie wykorzystany limit 2 miejsc. Karty zgłoszeń wybranych osób zostaną przekazane do biura „Wspólnoty Polskiej” w Białymstoku w terminie do 18 listopada 2016 r.
III
1. Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
2. W skład jury wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii.
3. W pracach jury eliminacji centralnych (etap II) organizowanych w kraju zamieszkania mogą brać udział jurorzy z Polski.
4. Jury oceniać będzie recytatorów według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów i możliwości wykonawcze recytatorów),
– interpretacja utworów,
– technika i wyrazistość wymowy,
– ogólny wyraz artystyczny.
5. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury wszystkich uczestników konkursu.
6. W jury eliminacji wszystkich stopni nie mogą brać udziału instruktorzy przygotowujący recytatorów biorących udział w konkursie.
7. Decyzja jury jest ostateczna.

IV
1. Najlepsi wykonawcy XXIV Spotkań Laureatów w Białymstoku otrzymują następujące nagrody i wyróżnienia:
– nagroda główna: – „GRAND PRIX KRESÓW 2015”
– nagrodę za interpretację utworów Adama Mickiewicza.
– nagrodę publiczności,
– nagrody i wyróżnienia,
– nagrodę Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej w formie zaproszenia do udziału w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

 

Regulamin w pdf regulamin-kresy-2016

19 września 2016
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"