PMS

XXIV KONKURS HISTORYCZNY ”DZIEJE POLSKI”- WYNIKI I REFLEKSJE

W dniu 14.04.2019 w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbył się finał XXIV Konkursu Historycznego “Dzieje Polski”. Cieszący się popularnością konkurs daje młodzieży polskiego pochodzenia (i nie tylko) możliwość poznania historii Polski, budzi emocje i uczy wrażliwości.

Autorzy testów konkursowych wybierają zagadnienia szczególnie ważne w dziejach narodu polskiego i jego walce o odzyskanie niepodległości. Szukając odpowiedzi na pytania, młodzież szuka prawdy historycznej, analizuje powiązania wypadków historycznych oraz ich wpływ na losy poszczególnych jednostek.

Na finał konkursu historycznego zostali zakwalifikowani zwycięzcy II etapu z różnych miast Białorusi: Grodna, Lidy, Wołkowyska, Słonimia, Dziatłowa, Berezy, Baranowicz, Iwacewicz, Mołodeczna. W obecności jury konkursu finaliści rozwiązali test pisemny oraz odpowiedzieli na pytania ustne, które wylosowali w trakcie konkursu. Po podsumowaniu części pisemnej i ustnej komisja w składzie:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Jarosław Cabaj

Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. Adam Bobryk

Członek komisji: Prof. dr hab. Edmund Jarmusik

wyłoniła laureatów:

Wśród uczniów klas maturalnych:

I miejsce- Andrzej Gajduk, Grodno

II miejsce- Tatiana Ruchawiec , Grodno

Władysław Jankowski, Mołodeczno

III miejsce – Włodzimierz Atreszczenkow, Grodno,

Elżbieta Chancewicz, Baranowicze

Irena Górska, Grodno

Angielina Borysienko, Grodno

Wśród uczniów klas przedmaturalnych:

I miejsce – Maksym Buczyński, Lida

II miejsce – Paweł Garmatny, Bereza

III miejsce – Anastazja Doroszkiewicz, Dziatłowo

IV miejsce – Aleksandra Cygiel, Dziatłowo

Władysław Riewiako, Baranowicze

Jan Kuzma, Bereza.

Fundatorami tegorocznych nagród byli nasi wieloletni przyjaciele i współorganizatorzy konkursu – Konsulat Generalny RP w Grodnie i Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach.

Obecni na Konkursie Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek i Konsul Joanna Czartoryska wręczyli ufundowane nagrody laureatom i uczestnikom Konkursu.  W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego (UPH) w Siedlcach nagrody i upominki wręczyli prof. dr hab. Jarosław Cabaj i prof. dr hab. Adam Bobryk.

Przedstawiciele UPH jeszcze raz zaznaczyli, że zgodnie z regulaminem Konkursu jego laureaci otrzymują indeks studenta Wydziału Humanistycznego UPH bez egzaminów wstępnych.

Żegnając uczestników i gości zawodów finałowych, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej doc. dr Stanisław Sienkiewicz zachęcił młodzież do dalszego indywidualnego poznania historycznej przeszłości i dorobku naszych przodków.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie, nauczycielom – za wsparcie swoich uczniów w poznaniu historii Polski, fundatorom nagród – za tak cenne nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników konkursu.

Szczególne podziękowania składam Wojciechowi Szewczakowi za pomoc w przygotowaniu pierwszych dwóch etapów Konkursu Historycznego „Dzieje Polski”.

Teresa Kryszyń

Wiceprezes PMS

konkurs_historyczny_4826

konkurs_historyczny_4854

konkurs_historyczny_4853

konkurs_historyczny_4852

konkurs_historyczny_4850

konkurs_historyczny_4848

konkurs_historyczny_4846

konkurs_historyczny_4843

konkurs_historyczny_4841

konkurs_historyczny_4839

konkurs_historyczny_4835

konkurs_historyczny_4834

konkurs_historyczny_4831

konkurs_historyczny_4827

konkurs_historyczny_4856

konkurs_historyczny_4859

konkurs_historyczny_4861

konkurs_historyczny_4867

konkurs_historyczny_4872

konkurs_historyczny_4876

konkurs_historyczny_4878

konkurs_historyczny_4883

konkurs_historyczny_4884

konkurs_historyczny_4886

konkurs_historyczny_4888

konkurs_historyczny_4889

konkurs_historyczny_4890

konkurs_historyczny_4904 konkurs_historyczny_4914 konkurs_historyczny_4922

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"