PMS

WYNIKI XXV OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIGO

W dniach 18-19 lutego w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbyły się eliminacje krajowe XXV Olimpiady Literatury j Języka Polskiego na Białorusi

Czołówka zwycięzców wygląda następująco:

I miejsce – Mirosława Szwied, Grodno

II miejsce – Julia Żuromska, Grodno

III miejsce – Robert Tawrel, Grodno

IV miejsce – Władysław Kreczak, Wołkowysk

V miejsce – Teresa Romańczuk, Grodno

VI miejsce – Justyna Porzecka, Grodno

VII miejsce – Jana Lasota, Mohylów

Teresa Kryszyń

Olimpiada-J-i-LP_Grodno-PMS_1908

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"