PMS

WYJAZD NA POLESIE

W terminie 22–23 października 2016 r. – członkowie Klubu Studentów Polskich wzięli udział w projekcie „Znalezienie śladów polskości na ziemiach Polesia”. Głównym celem projektu było pobudzanie młodzieży polskiego pochodzenia do poszukiwania na ziemiach białoruskich miejsc historycznie związanych z Polską, jej kulturą, historią i znanymi działaczami.

rajd-10

Projekt przewidywał dwudniową wyprawę grupy młodzieży, członków Klubu Studentów Polskich w Grodnie oraz młodzieży polonijnej z organizacji zaprzyjaźnionych, wyjazd na Polesie – tereny o bogatych, ale i dramatycznych dziejach historycznych, posiadających zadziwiające zabytki i przepiękne krajobrazy.

rajd-2

rajd-3

rajd-8

rajd-4

Uczestnicy projektu zwiedzili poszczególne wioski i miasteczka:
– Wołpa (największy drewniany kościół katolicki na Białorusi),
– Różana (zespół pałacowy Sapiehów),
– Kosów Poleski (pałac Pusłowskich, majątek Mereczowszczyzna – miejsce urodzenia T. Kościuszki),
– Biezdzież (kolumna ku czci Konstytucji 3 Maja),
– Pińsk (kolegium Jezuitów, kościół Wniebowzięcia NMP i klasztor Franciszkański, pałac Butrymowiczów),
– Zapole (zespół dworski Druckich–Lubeckich),
– Lachowicze (kościół fundacji Jana Karola Chodkiewicza),
– Rohoźnica (zespół dworski Suchodolskich).
rajd-7

rajd-9

Dzięki temu projektowi mieliśmy możliwość wzbogacić swoją wiedzę o miasteczkach i wsiach Białorusi, w których jeszcze pozostała polska historia, kultura i zabytki.
Tworząc dany szlak turystyczny można by zarówno chronić owo dziedzictwo kulturowe, jak i przyciągać więcej turystów do zapoznania się z historią i kulturą naszych terenów.

Anna Szumiło

rajd-1

z3kcohvgrnm

2 listopada 2016
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"