PMS

Wycieczka do muzeum

W dniu 4 listopada 2015 roku młodzieżowa grupa pod nazwą „Źródło wiedzy”, która działa od lat przy słonimskim oddziale Polskiej Macierzy Szkolnej i składa się głównie z osób niepełnosprawnych zwiedziła Muzeum Krajoznawcze w Słonimiu. Polskojęzyczna młodzież z grupy „Źródło wiedzy” często odwiedza Muzeum przy okazji licznych wystaw, organizowanych w Słonimiu. Tym razem była to wystawa przedstawiająca świat podwodny.

Miesiąc wcześniej 7 października br. członkowie grupy zwiedzali wystawę pod tytułem „Tajemniczy ręcznik”, również mieszczącą się wówczas w Muzeum Krajoznawczym. Eksponaty wystawy pochodziły zarówno z Białorusi, jak i z Polski, a przewodnikiem była Pani Helena Pietrakowa, sprawująca obecnie opiekę nad grupą „Źródło wiedzy”.

Pragniemy podzielić się z czytelnikami naszego portalu kilkoma zdjęciami, które otrzymaliśmy od przedstawicieli „Źródła wiedzy”, a które zrobione zostały w trakcie zwiedzania owych wystaw.

 

Jolanta Grul

Slonim-PMS-7003843  Slonim-PMS-7003831

Slonim-PMS-7003321  Slonim-PMS-7003298

Slonim-PMS-7003142  Slonim-PMS-7003141

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"