PMS

WYCIECZKA DO KOSSOWA I MERESZOWSZCZYZNY

W ubiegłą niedzielę, 15 października grupa uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli udała się na wycieczkę do Kossowa Poleskiego zorganizowaną dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie w celu upamiętnienia dokładnie w tym dniu wypadającej, 200. Rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

Po przybyciu do Mereszowszczyzny uczestnicy wycieczki obejrzeli dom rodzinny Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum, a następnie uczestniczyli, niestety przy nie najlepszej pogodzie, w uroczystościach na dziedzińcu wspomnianego domu. Uroczystości przebiegały  w podniosłej atmosferze, więc nawet dotkliwy deszcz i zimno nie przeszkodziły oddaniu hołdu i wspólnemu uczczeniu naczelnika powstania z 1794 roku.

Następnie grupa udała się  do Kossowa Poleskiego, do kościoła pw. Św. Trójcy, gdzie znajdują się cenne pamiątki po chrzcie Tadeusza Kościuszki, ocalone po pożarze budynku, sprzed jego odbudowy, która miała miejsce w 1887 roku.

Ostatnim etapem, trochę romantycznym, naszej podróży był spacer po Różanie, wśród malowniczych ruin zespołu pałacowego, rezydencji książęcego rodu Sapiehów. Zabytek zniszczony w wyniku licznych wojen, które nie ominęły tak pięknego obiektu, powoli jest rekonstruowany. Prace rozpoczęto od bramy frontowej, co rokuje nadzieję na przywrócenie, choć po części, jego dawnych walorów.

Ciekawostkę stanowi fakt, że pałac pochodził z epoki XVII wieku, zdewastowany w czasie wojny domowej w 1700 roku, został następnie przebudowany w stylu klasycystycznym wraz z dobudowanym teatrem, biblioteką i oranżerią w XVIII wieku, a więc czasów bliskich Tadeuszowi Kościuszce stąd zamknęła się nasza podróż sympatyczną puentą.

W podniosłych nastrojach wracaliśmy do Grodna w poczuciu spełnienia patriotycznego obowiązku oraz z powodu zmiany pogody i jasnych nad nami promieni jesiennego słońca.

oprac.: Urszula Julita Adamska

20 października 2017
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"