PMS

WYBIERZ PODRĘCZNIKI I POMOCE METODYCZNE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Rzeczypospolitej Polskiej zamówić podręczniki do nauki języka polskiego można za pośrednictwem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą(ORPEG). Wnioski składa się dwa razy do roku za pośrednictwem polskich organizacji społecznych lub innych instytucji, prowadzących naukę języka polskiego: szkół, przedszkoli, centrów pracy pozaszkolnej, szkółek parafialnych lub szkól społecznych.

Każdy wniosek musi uzyskać akceptację Konsulatu Generalnego RP, któremu geograficzne podlega teren, na którym znajduje się ubiegająca o podręczniki placówka oświatowa.

Kolejny termin składania wniosków na podręczniki i pomoce metodyczne upływa z dniem 25 lutego 2017r.

8 lutego 2017
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"