PMS

Wspomnienia z pielgrzymki do Naumowicz

Pierwsza piesza pielgrzymka do miejsca zagłady ludności cywilnej miasta Grodna w forcie Nr 2 w Naumowiczach odbyła się!

Inicjatorami pielgrzymki wystąpiły grodzieńskie duszpasterstwo nauczycieli i duszpasterstwo młodzieży akademickiej oraz ZS „Polska Macierz Szkolna”. Inicjatywę gorąco poparła kuria biskupia diecezji grodzieńskiej, która w sprawach organizacyjnych podjęła pertraktacje z władzami miasta i rejonu grodzieńskiego. Pielgrzymkę zaplanowano połączyć z uroczystościami upamiętniającymi bł. Mariannę Biernacką, beatyfikowaną przez św. Jana Pawła II wśród 108 polskich męczenników II wojny światowej.

W sprawie organizacji prac porządkowych prezes PMS p. Stanisław Sienkiewicz organizował współpracę z kierownictwem rady wiejskiej, na której terenie znajduję się fort nr 2. Zaczynając od miesiąca kwietnia 2015 r. nauczyciele i uczniowie Liceum PMS, członkowie duszpasterstwa i Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PMS kilkukrotnie pracowali przy pomniku rozstrzelanych przez Niemców zakładników polskich z Grodna i pobliskiego Lipska nad Biebrzą.

Naumowicze-0192

Naumowicze-0200

Naumowicze_0204

W sobotę 18 lipca 2015 r. o 14.00 autobus komunikacji miejskiej z pielgrzymami wyruszył z przystanku przy katedrze grodzieńskiej do podmiejskiej wsi Adamowicze. Tu w 1940 r. w areszcie domowym oczekiwał wywózki na Sybir ojciec franciszkanin z grodzieńskiego konwentu Matki Bożej Anielskiej bł. Innocenty Guz, później umęczony w niemieckim obozie Sachsenhausen, który został beatyfikowany wraz z bł. Marianną Biernacką wśród 108 męczenników II wojny światowej. W kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Adamowiczach pielgrzymi z miasta spotkali się z młodzieżą z pobliskich parafii. Po krótkim wspólnym nabożeństwie pielgrzymka wyruszyła pieszo do fortu nr 2. Prowadził ją duszpasterz nauczycieli i młodzieży akademickiej m. Grodna ks. Antoni Gremza.

Naumowicze-148

Naumowicze-154

Naumowicze-172

Naumowicze-175

Naumowicze-180

Naumowicze-183

Naumowicze-189

Naumowicze-192

Pielgrzymowanie pokutne drogami polowymi trwało cztery godziny. W tym czasie zostało odprawiono nabożeństwo Drogi Krzyżowej Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Naumowicze-197

Naumowicze-252

Naumowicze-242

Naumowicze-240

Naumowicze-221

Naumowicze-218

Naumowicze-211

Naumowicze-204

W Naumowiczach pielgrzymów oczekiwali mieszkance pobliskich wsi oraz przybyli z Polski ziomkowie bł. Marianny Biernackiej z Lipska nad Biebrzą.

Naumowicze-264

Naumowicze-266

Naumowicze-268

Naumowicze-271

Naumowicze-289

Naumowicze-290

Naumowicze-296

Naumowicze-296-

Mszę św. odprawił ks. bp. Józef Staniewski w licznej asyście księży grodzieńskich. W czasie homilii ks. biskup zwrócił uwagę i podziękował ludzi i organizacje, którzy przyczyniły się do renowacji miejsca pamięci polskich męczenników II wojny światowej i wyróżnił udział Polskiej Macierzy Szkolnej.

Naumowicze-303

Naumowicze-305

Naumowicze-311

Po mszy św. do pielgrzymów zwróciły się burmistrz Lipska nad Bebrzą Lech Łępicki, prawnuk bł. Marianny Bernackiej Stanisław Betko z praprawnuczką Dianą. W krótkich słowach podziękowali oni za pamięć o pochowanych na fortach w Naumowiczach mieszkańcach Lipska i zaprosili pielgrzymów do Lipska na obchody dnia pamięci bł. Marianny Bernackiej oraz zjazd teściowych, których patronką ogłoszono bł. Mariannę Dobrą Teściową. .

Naumowicze-318

Naumowicze-323

Naumowicze-327

Naumowicze-337

Pierwsza piesza pielgrzymka do miejsca zagłady ludności cywilnej miasta Grodna w forcie Nr 2 w Naumowiczach odbyła się. Druga – za rok!

Włodzimierz Lawszuk
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"