PMS

WSPOMNIENIA O LECIE

W dniach 20-30 sierpnia grupa młodzieży z Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej przy Polskiej Macierzy Szkolnej w ramach akcji „Lato z Polską” gościła w Domu Polonii w Pułtusku.

„To było fajne zakończenie lata. Mieszkaliśmy w starożytnym zamku w pięknym mieście nad Narwią. Mieliśmy dużo ciekawych wycieczek do Warszawy i Gdańska.

Dziękujemy bardzo Wspólnocie Polskiej za możliwość poznania polskiej kultury, tradycji oraz za możliwość zapoznania się z rówieśnikami z innych państw, z którymi łączy nas jedno – polskie korzenie”. Wspomina Aleksandra Litwinowa uczennica liceum.

Liceum Społeczne imienia Elizy Orzeszkowej PMS bardzo dziękuje Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za możliwość pobytu naszych uczniów na odpoczynku. Dziękujemy Państwu, że wzmacniacie poczucie narodowej solidarności, troszczycie się o tożsamość i jedność z Ojczyzną młodych Polaków z Białorusi. Nasi uczniowie poprzez takie akcje w naturalny sposób uczą się języka oraz nawiązują kontakty ze swoim pokoleniem.

Czekamy na kolejne wyjazdy!!!

dyrektor liceum Helena Mielesz

Wakacje_20170824_102635

wakacje_20170821_141501

wakacje_20170821_100043

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"