PMS

„Wspólnie z Ryszardem” w Pińsku

„Polska Macierz Szkolna” o/Pińsk oraz Polska Szkoła Społeczna im. R. Kapuścińskiego rozpoczyna Dni pamięci R. Kapuścińskiego w Pińsku, związane z 85 rocznicą jego urodzin. Rozpoczęliśmy ich dwudziestego drugiego stycznia Mszą Świętą w 10 rocznice śmierci naszego Rodaka w Pińskiej Katedrze p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Panny Maryi .
Zapraszamy miłośników twórczości R. Kapuścińskiego i wszystkich chętnych w każdą środę o godzinie 18.00 do udziału w literackich wieczorach „Wspólnie z Ryszardem”. (ul.Lenina, 2-7a), a zakończymy je jedenastego marca XI Edycją Konkursu Twórczości R.Kapuścińskiego „Prawa natury”, do udziału w którym serdecznie namawiamy.
W imieniu Zarządu „Polska Macierz Szkolna” o/Pińsk i swoim własnym chciałabym serdecznie podziękować ojcu duchownemu A. Kulachowi, ks.D.Czuprynowi, ks.proboszczowi P. Bilewiczowi, diakonom A. Bogdanowiczowi i A.Antipienkowi, klerykom Wyższego Seminarium Duchownego im. Tomasza z Akwinu za sprawowanie Mzsy Świętej ku pamięci R. Kapuścińskuego.

Helena Jaruticz

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"