PMS

„Wolontariat na rzecz dialogu”

Pod takim tytułem 16.10 – 21.10 został zrealizowany w Wilejce wspólny projekt Wilejskiego Gimnazjum Nr. 2 oraz Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun”, współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach programu „Międzynarodowa Wymiana Młodzieży”. Mieliśmy zaszczyt gościć u siebie 8-osobową grupę młodzieży z opiekunem ze szkół Województwa Opolskiego. Celem projektu było przygotowanie młodzieży do realizacji wzajemnych projektów i inicjatyw na rzecz wzmacniania przyjaźni i współpracy w środowiskach szkolnych.

Podczas pobytu na Białorusi grupa zwiedziła Mińsk, Nieświż, zapoznała się z historią i zabytkami Wilejki. Młodzież zwiedziła Muzeum na Fabryce „Zenit”, fabrykę meblową, Wilejski Dom Rzemiosła, gdzie goście z zadowoleniem malowali jajka, mieli takie warsztaty, odbyło się także zwiedzanie Kościoła Wilejskiego a także Cerkwi Prawosławnej Swiętego Tichona. Gości złożyli kwiaty na grobach polskich żołnierzy, poległych w obronie granic RP w wojnie 1919-1921 r. Także w Gimnazjum Nr.2 były zorganizowane różnego rodzaju warsztaty dla młodzieży: tańce ludowe, wycinanka i inne. Odbył się koncert poświęcony 200 rocznice S.Moniuszko, gdzie wszyscy uczestnicy mogli posłuchać pięknej recytacji wierszy o wybitnym kompozytorze i oczywiście tej słynnej muzyki w wykonaniu uczniów i nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim sponsorom tego miłego i pożytycznego spotkania.

Nauczycielka języka polskiego Żanna Sawicz
Fotografie robione przez Żannę Sawicz

wilejka_20191019_094007

wilejka_20191019_094416

wilejka_20191019_103132

wilejka_20191018_150432

wilejka_20191019_110156

wilejka_20191019_132419

wilejka_20191019_132432-

wilejka_20191019_183510

29 października 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"