PMS

„WOLONTARIAT NA RZECZ DIALOGU”

Pod takim tytułem 11.10 – 16.10 został zrealizowany w Wilejce wspólny projekt Wilejskiego Gimnazjum nr.2 oraz Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun”, współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach programu „Międzynarodowa Wymiana Młodzieży”. Mieliśmy zaszczyt gościć u siebie 10-osobową grupę młodzieży z opiekunem ze szkół Województwa Opolskiego. Celem projektu było przygotowanie młodzieży do realizacji wzajemnych projektów i inicjatyw na rzecz wzmacniania przyjaźni i współpracy w środowiskach szkolnych.

Podczas pobytu na Białorusi grupa zwiedziła Mińsk, Nieśwież, zapoznała się z historią i zabytkami Wilejki. Uczestnicy projektu złożyli kwiaty na grobach polskich żołnierzy, poległych w obronie granic RP w wojnie 1919-1921 r. Także w Gimnazjum nr.2 były zorganizowane różnego rodzaju warsztaty dla młodzieży: tańce ludowe, wycinanka i inne.

Nauczycielka języka polskiego Żanna Sawicz.

Fotografie – Żanna Sawicz.

sawicz_20181015_171546_HDR

sawicz_20181015_171533_HDR

sawicz_20181015_171525_HDR

sawicz_20181015_171359_HDR

sawicz_20181015_171342_HDR

sawicz_20181015_170430_HDR

sawicz_20181015_162143_HDR

sawicz_20181015_162120_HDR

sawicz_20181015_162011_HDR

 

3 listopada 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"