PMS

WIZYTA UCZNIÓW III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. J. KOCHANOWSKIEGO W KRAKOWIE

27 września młodzież Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej gościła grupę uczniów wraz z nauczycielkami III Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Krakowie. Z gośćmi spotkał się prezes Polskiej Macierzy Szkolnej pan Stanisław Sienkiewicz, który przedstawił zebranym historię powstania szkoły oraz dzieje powstawania Polskiej Macierzy Szkolnej na tle przemian geograficznych, społecznych, kulturowych. Opiekunka grupy – p. Małgorzata Janczur dokonała prezentacji III Liceum, podkreślając wiek szkoły (111 lat!), jej osiągnięcia, wybitnych przedstawicieli, a także obecną kadrę nauczycielską. Część drugą spotkania poświęcono na bezpośrednie kontakty młodzieży – zostały utworzone polsko-białoruskie grupy dyskusyjne. Dyskutowano na bliskie młodym ludziom tematy, rozmawiano o szkole, zainteresowaniach, spędzaniu wolnego czasu. Młodzież odegrała scenki będące ilustracją polskich przysłów. Białoruscy uczniowie wykazali się dobrą znajomością języka polskiego. Spotkanie przebiegło w przyjacielskiej atmosferze, a nawiązane przyjaźnie będą zapewne kontynuowane.
Należy podkreślić, że dyrektor grodzieńskiego liceum p. Helena Mielesz zaproponowała współpracę obu szkół w celu dokonania wymiany młodzieży. Wstępnie ustalono terminy i warunki tej wymiany. Młodzież Liceum Społecznego jeszcze w tym roku szkolnym będzie miała okazję odwiedzić swoich rówieśników w Krakowie, a uczniowie III LO przyjadą zwiedzić Grodno.

Krystyna Furs
nauczyciel konsultant skierowany za granicę przez ORPEG

wizyta_2243

wizyta_2245

wizyta_2247

wizyta_2250

wizyta_2252

wizyta_2255

wizyta_2256

wizyta_2258

wizyta_2259

wizyta_2260

wizyta_2265

wizyta_2266

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"