PMS

WIZYTA STUDYJNA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PREZESÓW ORGANIZACJI OŚWIATOWYCH

W dniach od 15 do 18 listopada 2018 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zorganizował w Warszawie Wizytę studyjną dla dyrektorów i prezesów organizacji oświatowych. W spotkaniu wzięło udział dwudziestu dwóch dyrektorów z całego świata: Białoruś, Ukraina, Włochy, Francja, Irlandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Dubai.

Program był dla nas świetnie przygotowany przez Dyrektor ODN SWP panią Katarzynę Czyżycką, panią Joannę Grabek, panią Zenkę Bańkowską. Mogliśmy porozmawiać o naszych sukcesach i problemach z przedstawicielami najważniejszych instytucji państwowych: Senatu – Przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granica Janiną Sagatowską oraz Dyrektorem Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP Grzegorzem Seroczyńskim; MENu – Dyrektorem Generalnym Joanną Szczawińską oraz Naczelnikiem wydziału MEN Beatą Pietrzyk. Wzięliśmy udział w spotkaniu z prorektorami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mieliśmy również okazję zobaczyć pracę Szkoły Podstawowej nr 75 w Warszawie. Organizatorzy uwzględnili i aspekt rozrywkowy – wejście do teatru Roma na musical „Piloci”.

Dyrekcja Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej przy ZS „Polska Macierz Szkolna” składa serdeczne podziękowania organizatorom spotkania – Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za możliwość uczestnictwa i świetną organizację zjazdu dyrektorów z całego świata.

Helena Mielesz

wizyta-stud-mielesz_20181115_194556

wizyta-stud-mielesz_1542708069408

wizyta-stud-mielesz_20181116_131747

wizyta-stud-mielesz_20181116_164348

wizyta-stud-mielesz_1542708041320

wizyta-stud-mielesz_1542708055547

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"