PMS

WIZYTA NAUCZYCIELI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ALEKSANDRY KUJAŁOWICZ W SUWAŁKACH

W sobotę 14 października 2017 r. w Dniu Komisji Edukacji Narodowej, na zaproszenie Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej odwiedziła Polską Macierz Szkolną w Grodnie grupa nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach na czele z dyrektorem Markiem Zborowskim-Weychman.

Gości z Suwałk zostali powitani przez prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej Stanisława Sienkiewicza oraz dyrektorkę liceum Helenę Mielesz. Dyrekcja Liceum wyraziła chęć współpracy ze szkołą, która ma polegać między innymi na organizowaniu wymiany uczniów.

wizyta-nauczycieli-z-Suwalk-3272

wizyta-nauczycieli-z-Suwalk-3282

wizyta-nauczycieli-z-Suwalk-3369

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"