PMS

Święto Niepodległości

Zaproszenie na uroczystą akademię z okazji

Święta Niepodległości

Zjednoczenie Społeczne Polska Macierz Szkolna zaprasza na uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości,
która odbędzie się w poniedziałek 11 listopada 2013 r. o godz. 19:00 w siedzibie

Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

10 listopada 2013
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"