PMS

Witaj majowa jutrzenko!

W niedzielę 3 maja przy pięknej, chociaż trochę wietrznej pogodzie, dla uczczenia 224. rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji 3 Maja oraz obchodzonego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za Granicą, który został zainicjowany w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości, w Grodnie spotkała się społeczność polska miasta.

W historii Polski nie brakowało ludzi, dla których ojczyzna stanowiła najwyższą wartość. I właśnie w tym celu już tradycyjnie członkowie Polskiej Macierzy Szkolnej, Wspólnoty „ Młoda Polonia”, Klubu Kobiet „Grodnianka” razem z przedstawicielami polskiej placówki dyplomatycznej w Grodnie zebrali się, żeby złożyć hołd wybitnym Polakom, którzy byli blisko związani z naszym regionem i odegrali znaczącą rolę w kulturze i historii Polski.

Uczczono pamięć króla Stefana Batorego, wybitnych naukowców braci Wróblewskich oraz starosty grodzieńskiego Antoniego Tyzenhauza.

Przy pomniku wybitnej pisarki Elizy Orzeszkowej zebrani złożyli kwiaty i odśpiewali Rotę. Było to przepiękne świadectwo tego, że mieszkańcy Grodna pamiętają o swojej wybitnej rodaczce.

Kolejnym miejscem upamiętnienia był pomnik Adama Mickiewicza, gdzie w obecności grona zebranych przedstawiciele konsulatu i mieszkańcy miasta złożyli kwiaty, oprawiając tę małą uroczystość muzycznie.

Nie można było zapomnieć w tym dniu i o Tadeuszu Kościuszce, bohaterze narodowym w walce o wolność. Był on również związany w pewien sposób z naszym miastem, co zostało upamiętnione na tablicy mieszczącej się na gmachu Nowego Zamku.

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Andrzej Chodkiewicz podziękował zebranym za aktywny udział w obchodach świąt majowych w Grodnie.

Punktem kulminacyjnym majowych uroczystości była msza Święta w Kościele Pobernardyńskim w Grodnie.

Julia Juchniewicz
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"