PMS

WILEJKA. Wyjazd kulturalno–poznawczy do Mińska

,,Wyjazd kulturalno – poznawczy do Mińska dla dzieci i młodzieży”, pod takim tytułem w dniu 11 listopada został zrealizowanym projekt, współfinansowany Fundacją ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”. W projekcie wzięło udział 43 uczniów, którzy uczą się języka polskiego w różnych placówkach szkolnych pod kierownictwem nauczycielek języka  polskiego Haliny Oleszkiewicz, Zanny Sawicz, Ludmiły Siergiej.

Projekt został zrealizowanym w 2 etapy:

 1. Praca tematyczna na lekcjach języka polskiego.
 2. Wyjazd do Mińska.

Początkiem realizacji projektu były zajęcia w grupach.

Tematy zajęć.

 1. Walenty Wańkowicz. Życie i twórczość.
 2. Czerwony Kościół a Sługa Boży Edward Wojniłowicz.
 3. Cmentarz Kalwaryjski jako miejsce pochówki znanych Polaków : Jan Damel, Mateusz Lipski.
 4. Aleksander Lubański w historii parafii w Wilejce.
 5. Adam Mickiewicz – ,,poeta ziemi ojczystej”.
 6. Twórczość znanego rodaka Stanisława Moniuszko.

Drugim etapem został wyjazd do Mińsku.

Miejsca zwiedzania w Mińsku.

 1. Pałac Wańkowiczów w Ślepiance.
 2. Dwór Wańkowiczów.
 3. Kościół św. Szymona i Heleny.
 4. Cmentarz Kalwaryjski.
 5. Dwór Lubańskich.
 6. Pomnik Adama Mickiewicza.
 7. Pomnik Stanisława Moniuszki.

Przy pomniku Adama Mickiewicza grupa powinszowała Niepodległą ze 100-leciem.

wilejka20181111_103333

wilejka20181111_145547

wilejka20181111_145504

wilejka20181111_144935

wilejka20181111_134631

wilejka20181111_123619

wilejka20181111_122616

wilejka20181111_120917

wilejka20181111_111653

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"