PMS

WARSZTATY METODYCZNE W MIŃSKU

W dniach 18-19 listopada br. w Mińsku odbyły się szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. W dwudniowych spotkaniach metodycznych wzięło udział 30 nauczycieli. W celu poszerzenia swoich kompetencji zawodowych do stolicy przyjechali również poloniści z Brasławia, Wołożyna, Dzierżyńska, Borysowa. Skierowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” panie Małgorzata Kamińska i Zenka Bańkowska, nauczyciele-trenerki z ODNu poprowadziły zajęcia uwzględniając wcześniej omówione tematy, które najbardziej zaciekawiły nauczycieli.

Na samym początku pani Zenka Bańkowska zapoznała zebranych z ofertą programową ODNSWP. Pani Małgorzata Kamińska w ciekawej dwublokowej pracy z nauczycielami przedstawiła możliwości wykorzystania współczesnej prasy w tworzeniu scenariuszy lekcji. Podzieleni na 5 grup nauczyciele na podstawie wybranego tematu i artykułu z czasopisma musieli stworzyć scenariusz lekcji dla różnych grup wiekowych i na różne poziomy zaawansowania językowego. Wykorzystując kolorową prasę, ciekawe teksty, fotografie i inne materiały podręczne nauczyciele zaprezentowali swoje ciekawe projekty pt. „Robimy zakupy”, „Obchodzimy święta”, „Pomysły na prezenty”, „Zaufanie nastolatka”, „Wywiad ze znaną aktorką”, „Czas na odpoczynek”. Wszystkie grupy wykazały się niezwykłą kreatywnością. Nie mniej ciekawe były tematy „Teksty współczesnej kultury na zajęciach języka polskiego” i „Film polski w nauczaniu kultury i języka polskiego”. Ostatni temat został owówiony jako subiektywny przegląd polskiej kiniematografii ostatnich lat ze zwróceniem uwagi na treści kultury, języka i wartość estetyczną.

Ewaluacyjną i finałową częścią spotkania metodycznego było ułożenie przez nauczycieli na prośbę pani Zenki Bańkowskiej swoich potrzeb, zainteresowań dotyczących pracy, oczekiwań i propozycji, związanych z dalszym doskonaleniem kompetencji zawodowych i działalności na rzecz rozwoju i krzewienia oświaty polskiej na Białorusi.

W imieniu wszystkich nauczycieli składamy podziękowania dla pani Zenki i Małgorzaty za poświęcenie, ciekawe formy pracy, otwartość na nasze prośby i wysoki poziom profesjonalnego angażowania w pracę, którą wykonują.
Z całego serca zapraszamy do Mińska.

Maryna Repkina, Prezes Mińskiego Oddziału Miejskiego ZS PMS

Warsztaty_Minsk_1551

Warsztaty_Minsk_1614

Warsztaty_Minsk_1579

Warsztaty_Minsk_1609

Warsztaty_Minsk_1570

Warsztaty_Minsk_1608

Warsztaty_Minsk_1606

Warsztaty_Minsk_1602

Warsztaty_Minsk_1599

Warsztaty_Minsk_1597

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"