PMS

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

W niedzielę 21 stycznia 2018 roku w Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka polskiego. Poprowadziły je dr Grażyna Wiśniewska i Liliana Sosnowska, przybyłe z Polski na zaproszenie Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej.

W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Byli to nauczyciele z całego obwodu grodzieńskiego, m.in. z Grodna, Wołkowyska, Mostów, Nowogródka, Oszmiany, Słonimia, Brzostowicy Wielkiej, Świsłoczy, Brzozówki, Milkowszczyzny, Mostów Prawych i Murowanej.

Wykłady połączone z praktycznymi ćwiczeniami miały służyć pomocą dydaktyczną dla nauczycieli języka polskiego jako obcego. Dr Grażyna Wiśniewska opowiedziała uczestnikom o sposobach przekazu uczniom wiedzy na temat rodzaju rzeczowników, form dopełniacza i wyrażeń przyimkowych w języku polskim, Pani Liliana Sosnowska natomiast zaprezentowała metody nauczania, wykorzystując współczesne źródła multimedialne, oraz przybliżyła obecnym biografie słynnych Polaków współczesności poprzez zadanie praktyczne.

W trakcie przerw między wykładami nauczyciele mieli okazję do zawarcia nowych znajomości oraz podzielenia się własnym doświadczeniem w pracy z dziećmi i nastolatkami.

Uczestniczyłam w podobnym spotkaniu po raz pierwszy. Bardzo mi się spodobało, że część teoretyczna została harmonijnie połączona z ciekawymi zadaniami praktycznymi i pracą w grupach. Uważam również, że takie warsztaty to wspaniała okazja do poznania nowych ludzi oraz zdobycia nowej wiedzy.

Wiktoria Sidar

warsztaty-2018-I-_3702

warsztaty-2018-I-3696

warsztaty-2018-I-3697

warsztaty-2018-I-3699

warsztaty-2018-I-3700

warsztaty-2018-I-3701

warsztaty-2018-I-3705

warsztaty-2018-I-3709

warsztaty-2018-I-3711

warsztaty-2018-I-3716

warsztaty-2018-I-3717

warsztaty-2018-I-3718

warsztaty-2018-I-3719

warsztaty-2018-I-3736

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"