PMS

Wakacyjna Przygoda w Polsce – kolonie letnie w Domu Polonii w Żytkiejmach

Rozpoczęliśmy I turnus 😍 typowo żeński … 😳 Dziś od rana nauka hymnu, piosenek, tańców.
Turnus otwarlismy w towarzystwie Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji.

Zobacz więcej na facebooku.

To nasze liceum w Żytkiejmach!

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"