PMS

W POSZUKIWANIU ZAGINIONYCH SKARBÓW

W dniu 9 czerwca 2016 roku startowała pierwsza edycja projektu pt. „ Nie tylko „złoty” pociąg- w poszukiwaniu zaginionych skarbów II wojny światowej”. Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, która zaprosiła do udziału w projekcie dzieci i młodzież z Białorusi. Warunkiem udziału w projekcie było zainteresowanie historią II wojny światowej, dobra znajomość języka polskiego oraz udział w życiu społeczno-kulturalnym Polaków w miejscu zamieszkania. Wybranych zostało 20 osób, które słonecznym porankiem wyruszyły do Warszawy autobusem. W składzie grupy byli uczniowie Liceum Społecznego Polskiej Macierzy Szkolnej, członkowie Wspólnoty „Młoda Polonia” oraz młodzież z Lidy, Brzozówki, Wielkiej Brzostowicy, Wielkich Ejsmontów.

W czasie udziału w projekcie „Nie tylko zloty pociąg” zwiedziliśmy Łazienki Królewskie, Muzeum Narodowe, Muzeum Warszawy. W każdym muzeum mogliśmy obejrzeć eksponaty, które zostały utracone w czasie II wojny światowej, a które po wielu latach znów wróciły do Polski. Podczas wizyty w Ministerstwie Kultury RP wysłuchaliśmy wykładu na temat procesu powrotu zaginionych dziel sztuki do Polski i zrozumieliśmy, ile czasu i wysiłku potrzebuje taka praca. Ale powrót dzieł sztuki do rodzimego kraju jest tego wart. Natomiast wystawa „Titanic” umożliwiła nam obejrzenie zaginionych skarbów kultury, które stanowią nie tylko polskie, lecz światowe dziedzictwo.

Chciałabym nadmienić, że projekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Senatu RP i wielkim zaangażowaniu pracowników Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny.

Udział w pierwszej edycji projektu był dla nas bardzo informacyjnym i inspirującym do pogłębienia wiedzy w zakresie zagrabionych skarbów polskiej kultury.

Grażyna Śpiewak

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"