PMS

W HOŁDZIE WIELKIEMU RODAKOWI

W dniu urodzin naszego słynnego Rodaka Napoleona Ordy – 11 lutego 2017 roku – delegacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu na czele z Konsulem Generalnym Piotrem Kozakiewiczem oraz uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej im Ryszarda Kapuścińskiego w Pińsku odwiedzili miejsce urodzenia, muzeum i miejsce pochówku wielkiego rysownika Kresów, dzięki twórczości którego dziś możemy podziwiać dziewiętnastowieczny wygląd zabytków architektury na terenie współczesnej Białorusi i Polski i porównać z ich stanem obecnym.

Orda-Pinsk-549

Orda-Pinsk-558

Orda-Pinsk-565

Orda-Pinsk-579

Ponadto złożyliśmy kwiaty w miejscu zagłady 30 mieszkańców Pińska, czyja śmierć byłą odwetem za akcję wyzwoleńczą Jana Piwnika ”Ponurego” w 1943 roku.

Orda-Pinsk-564

Orda-Pinsk-588

Prezes oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej w Pińsku Helena Jaruticz

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"