PMS

VIII POLSKIE DYKTANDO NA BIAŁORUSI IM. KRYSTYNY BOCHENEK W MIŃSKU

„O” z kreską czy „u” otwarte, pisownia łączna czy rozłączna, „ rz” czy „ ż”- z takimi rozterkami zmierzyli się uczestnicy tegorocznego Polskiego Dyktanda w Mińsku, które odbyło się 22 kwietnia br. Chęć udziału i sprawdzenia swoich nawyków w ortografii polskiej wyraziło w tym roku 61 osób.Wśród uczestników znaleźli się uczniowie państwowych i społecznych szkół, kursanci szkół językowych, studenci Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, osoby, samodzielnie uczące się języka polskiego. Przyjechali miłośnicy języka polskiego z Baranowicz , Dzierżyńska i Mołodeczna.
Niektórzy filolodzy twierdzą, żeby dobrze pisać należy dużo czytać. Wiadomo, że poprawność ortograficzną ćwiczy się całe życie. Każdemu człowiekowi zdarza się popełniać błędy językowe. Ale dążyć do polepszenia sprawności językowych w mowie i piśmie nigdy nie jest za późno. Udział dyktandowiczów w „ klasówce ortograficznej” w Mińsku jest lepszym tego potwierdzeniem. Ludzie o różnym wieku, różnym zaawansowaniu językowym podjęli tak trudne wyzwanie.
Mimo, że dyktando nie było łatwe, prawie wszyscy konkursanci dali sobie radę.Znalazły się w tekście różne pułapki językowe, które sprawiły trudności dla niektórych uczestników.

Jurorzy, w skład których weszli miejscowi nauczyciele, wyłonili następujących zwycięzców:

Grand Prix – Julia Suprun ( Kurs języka i literatury polskiej, Szkoła średnia nr 1 w Mińsku)
I miejsce ex aequo–Włodzimierz Trejgis, (Mińskie Liceum Obwodowe, Kurs języka i literatury polskiej, Szkoła średnia nr 1 w Mińsku) i Karina Bajko- (Kurs języka i literatury polskiej, Szkoła średnia nr 1 w Mińsku)
II miejsce ex aequo – Karina Karnicka, (Gimnazjum nr 1 w Dzierżyńsku) i Elżbieta Bowbiel (Gimnazjum nr 6 w Mołodecznie)
III miejsce ex aequo – Julia Głuchowa, (Gimnazjum nr 2, Kurs języka i literatury polskiej,) i Alicja Kowgar (Szkolny Punkt Konsultacyjny pry Ambasadzie RP w Mińsku)
Wyróżnienia:
Irena Lesun – (Społeczna Szkoła Polska im. T.Rejtana w Baranowiczach),
Maria Łucewicz – (Kurs języka i literatury polskiej, Szkoła średnia nr 1 w Mińsku),
Elwira Juchniewicz – (Gimnazjum nr 2 w Mińsku),
Nikita Lisok – (BoosterBay, Mińsk),
Jana Kusznierowa – (Gimnazjum nr 3 w Mińsku),
Anton Rekun – (Szkoła Spoleczna, Mińsk).

Części artystycznej dla uczestników imprezy dokonał zespół folklorystyczny „Wierzbica”(kierownik Aleś Świrski), który wykonał polskie piosenki. Uczestnicy zespołu wspólnie z oczekującymi na wyniki gośćmi zatańczyli polkę i krakowiaka.

Finałową częścią było wręczenie laureatom konkursu dyplomów i nagród, które zostały ufundowane przez WK Ambasady RP w Mińsku i Miński Oddział Miejski ZS Polska Macierz Szkolna.
Uczestnicy Dyktanda podzielili się swoimi wrażeniami. Oto niektóre refleksje.
Elżbieta Bowbiel – Gimnazjum nr 6 w Mołodecznie
„Dzisiaj wzięłam udział w bardzo ciekawym konkursie „Polskie Dyktando”. To moje takie pierwsze doświadczenie, ale odniosłam bardzo dobre wrażenia i dzięki temu konkursowi chcę uczestniczyć w podobnych imprezach i dalej. Dziękuję organizatorom i nauczycielom za taki konkurs i taką atmosferę”.

Andrzej Głuchow – ojciec, piszący Dyktando wraz z dwojgiem dzieci, córką Julią i synem Aleksym.
„Dziękujemy Mińskiemu Oddziałowi Miejskiemu ZS Polska Macierz Szkolna i nauczycielom za organizację tego wydarzenia”.

Włodek Trejgis – Mińskie Liceum Obwodowe, Kurs języka i literatury polskiej, szkoła średnia nr 1 w Mińsku
„Mam nadzieję, że matura będzie łatwiejsza i taka ciekawa, jak to Dyktando”.

Daniel Jankowski, Liceum BUP
„To moje pierwsze Dyktando i mogę powiedzieć, że to było bardzo korzystne dla mnie. Otrzymałem nowe doświadczenia. Tekst był nie bardzo łatwy , ale to właśnie pobudza do rozwoju swoich umiejętności językowych. Bardzo dziękuję za tę możliwość”.

Włodzimierz Bibko – samouk, uczestnik chóru polonijnego „ Społem”
„Mając prawie 66 lat, po raz pierwszy wziąłem udział w napisaniu Dyktanda. Języka ojczystego uczyłem się samodzielnie od lat 70 ubiegłego stulecia, kupując w kioskach RUCHU polską prasę, a mianowicie gazety „żołnierz wolności”, ”Trybuna Ludu”, pisma „ Przyjaźń”, „ Szpilki” i in. Będę i nadal brał udział w takich imprezach”.

Prezes Mińskiego Oddziału Miejskiego
ZS PMS Maryna Repkina

Dyktando_Minsk_2699

Dyktando_Minsk_2701

Dyktando_Minsk_2711

Dyktando_Minsk_2712

Dyktando_Minsk_2721

Dyktando_Minsk_2723

Dyktando_Minsk_2732

Dyktando_Minsk_2764

Dyktando_Minsk_2757

Dyktando_Minsk_2756

Dyktando_Minsk_2749

Dyktando_Minsk_2736

Dyktando_Minsk_2777

Dyktando_Minsk_2785

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"