PMS

VII DIECEZJALNE SPOTKANIE WYKŁADOWCÓW, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW ODBĘDZIE SIĘ W GRODNIE

Spotkanie świeckich pracowników oświaty diecezji Grodzieńskiej odbędzie się 26 sierpnia w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (pobrygidzkim). Spotkanie powinno posłużyć jako dobry początek nowej roku szkolnego i akademickiego 2017/2018.
Program
10.30 – Powitanie i wspólna modlitwa
10.45 – Konferencja na temat „Rola wiary w powołaniu świeckich pracowników oświaty i wychowania”
– Przerwa na kawę
11.30 – Wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.30 –Msza Św.
14.00 – Obiad
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
– Praca w grupach (kościoły Grodna)
– Przerwa na kawę
16.30 – Podsumowanie pracy w grupach
– Wspólna modlitwa na zakończenie.
Udział grup nauczycieli i wychowawców diecezji grodzieńskiej można zgłosić do 22 sierpnia do sekretariatu kurii diecezjalnej.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (8 029) 286-31-78, ks. Antoni Gremza.

9 sierpnia 2017
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"