PMS

UWAGA! NA ODPOWIEDZI CZEKAMY DO 10 LUTEGO

W roku 2019 nasz konkurs historyczny ”Dzieje Polski” odbędzie się już po raz 24 a pytania konkursowe będą jak zawsze związane z najważniejszymi wydarzeniami w historii Polski.
Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy nt. historii Polski wśród młodzieży polskiego pochodzenia na Białorusi. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich, którzy interesują się historią Polski i chcą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu historii narodu polskiego.

Prosimy rodziców i nauczycieli o zapoznanie się z regulaminem konkursu i rozpropagowaniem konkursu wśród młodzieży.

Regulamin konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku 15-17 lat oraz młodzież studencka, którzy są obywatelami Białorusi, posługują się poprawną polszczyzną i posiadają umiejętność pisania po polsku, znają historię Polski oraz swojego regionu.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:
Pierwszy etap – zaoczny w formie testu. Pytania publikujemy na naszej stronie internetowej, dostępne są również w siedzibie PMS. Na odpowiedzi czekamy do 10 lutego 2019.

Pobierz pytania:

I ETAP KONKURSU HISTORYCZNEGO
Drugi etap – zaoczny w formie testu. Osoby, które zdobędą wymaganą ilość punktów w pierwszym etapie, otrzymają zestawy pytań pocztą. Na odpowiedzi czekamy do 25 marca 2019.
Trzeci etap. Zwycięzcy drugiego etapu zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu w siedzibie PMS w maju 2019 roku.
Uczestnicy finału w obecności jury będą musieli wykazać się znajomością historii Polski i swojego regionu.

Rozwiązane testy z pierwszego i drugiego etapu prosimy wysyłać na adres:
230025 Grodno, ul. Gorodniczanskaja 40, ZS Polska Macierz Szkolna, Konkurs Historyczny lub pocztą elektroniczną na adres: teresa.pms@interia.pl

GRAND PRIX konkursu dla uczniów klas maturalnych – indeks studenta Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz ze stypendium, bez egzaminów wstępnych. Na pozostałych zwycięzców czekają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

5 lutego 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"