PMS

Uwaga! „Kresy 2018”!

Szanowni Czytelnicy!

Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna ” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XXVII Konkursie Recytatorskim imienia Adama Mickiewicza „Kresy 2018”.

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom konkursu.

Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach:

Kategoria I – dzieci do lat 12,

Kategoria II – dzieci i młodzież od 12 do 16 lat,

Kategoria III – młodzież i dorośli od lat 16.

Laureaci kategorii III biorą udział w XXVI Białostockich Spotkaniach Laureatów „Kresy 2017”.

Repertuar uczestników obejmuje 2 utwory w całości lub fragmentach dowolnych pisarzy polskich (proza lub wiersz). Uczestnicy III kategorii obowiązkowo przygotowują 2 utwory, w tym jeden utwór A. Mickiewicza.

Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.

Uczestnik nie może zmieniać repertuaru w trakcie trwania konkursu.

Uczestnik, który bierze udział w konkursie „Kresy” po raz kolejny, zobowiązany jest do zmiany repertuaru.

W konkursie nie mogą brać udziału tylko laureaci nagród głównych: Grand Prix i I miejsca Finału Konkursu „Kresy” w Białymstoku .

Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

W skład jury wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii.

W skład jury stopnia centralnego powinni wejść jurorzy z Polski.

Jury oceniać będzie recytatorów według następujących kryteriów:

  • dobór repertuaru (należy wziąć pod uwagę wartości artystyczne utworów, uwzględnić możliwości wykonawcze recytatorów),

  • interpretacja utworów,

  • technika i wyrazistość wymowy,

  • ogólny wyraz artystyczny.

Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury – wszystkich uczestników przeglądu.

Ostateczny werdykt ustalany jest w drodze wspólnej dyskusji jurorów.

Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

Dla uczestników z obwodu grodzieńskiego konkurs odbędzie się 28.10.2018 o godz.15.00 w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, ul. Horodniczańska 40

w zgłoszeniu prosimy podać:

  • imię, nazwisko uczestnika,

  • kategoria, w której występuje,

  • utwory do recytacji,

imię i nazwisko instruktora, telefon kontaktowy.

Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem: 230025

Grodno, ul. Horodniczańska 40

Teresa Kryszyń ,

e-mail: teresa.pms@interia.pl

tel. +375152773400

Na zgłoszenia czekamy do 20.10.2018.

21 września 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"