PMS

Uwaga! Festiwal!

Czesław Niemen Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie 15.02.2009r. organizuje Festiwal Pamięci Czesława Niemena. Odbędzie się on w Wasiliszkach, rodzinnej miejscowości Czesława Niemena.

Zapraszamy chętnych do udziału w Festiwalu! Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wykonanie piosenki z repertuaru Cz. Niemena. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 .02.2009r.
Szczegóły: tel. 75-71-65 (w Grodnie). 
27 stycznia 2009
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"