PMS

URODZINY BIAŁO-CZERWONEJ

11 listopada polskie państwo świętowało stulecie Niepodległości Polski.

Wszyscy studenci, którzy uczą się języka polskiego, administracja i wykładowcy Instytutu Prawoznawstwa w Mińsku dołączyli do upamiętnienia tego pięknego jubileuszu. W dniu 11 listopada 2018 r. studenci przedstawili gościom specjalną prezentację „Artyści wobec Niepodległości Polski”. Wśród gości byli wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku Lena Krysińska-Wnuk i zastępca dyrektora Instytutu Polskiego w Mińsku Dorota Mamaj.

3-bip

Chciałoby się złożyć gorące podziękowanie najmłodszemu uczestnikowi tego przedsięwzięcia, a mianowicie uczniowi gimnazjim Janowi-Kazimierzowi Wiszniewskiemu, który sczególnie wzruszył serduszka naszych gości piosenką „Polskie kwiaty” i wierszem Adama Mickiewicza „Inwokacja”.

4-bip

Podczas przedstawienia został przeprowadzony kwiz na temat historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem walk Polaków za swoją wolność i niepodległość. Udział w kwizie studiującej młodzieży z Białorusi udowodnił, że młode pokolenie ciekawi się historią sąsiedniego państwa i posiada niezłą wiedzę na jej temat. Jesteśmy dumni z naszej młodzieży.

5-bip

6-bip

Wyniki kwizu ogłosiła wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej Lena Krysińska -Wnuk.

7-bip

Oczywiście bardzo ciepłymi słowami wspierała wszystkich studentów zastępca dyrektora Instytutu Polskiego w Mińsku Pani Dorota Mamaj.

8-bip

Na zakończenia uroczystości gospodarz imprezy – Rektor Instytutu Prawoznawstwa Sergiej Romaniuk wręczył zaproszonym gościom drobne upominki, podkreślając w ten sposób szacunek do gości i przypominając o gościnności mieszkańców Białorusi.

10-bip

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"