PMS

UROCZYSTY DZIEŃ NA GRODZIEŃSZCZYŹNIE

Świętowanie stulecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie

20 maja 2018 roku, w piękną niedzielę Zesłania Ducha Świętego, mieliśmy wielki zaszczyt uczestniczyć w uroczystości z okazji Jubileuszu stulecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

Do Jubileuszu zaczęliśmy się przygotowywać dużo wcześniej. Należało przemyśleć, co powiemy przyjaciołom w tak ważnym dniu, oraz wybrać prezent urodzinowy. Chór ćwiczył wykonanie pieśni patriotycznych, treść których odzwierciedla historię Polski od okresu powstania Polskiej Macierzy Szkolnej do dnia dzisiejszego.

Do członków Mińskiego miejskiego oddziału ZS „Polska Macierz Szkolna na Białorusi” na czele z Prezes Mariną Repkiną i chóru „Gloria Mater”, działającego przy tym oddziale, dołączyli również prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Polaków na Białorusi „Poloniczka” Swietłana Zamotina, prezes Stowarzyszenia Polonii Medycznej w Mińsku i Polonii Studenckiej Wiesław Miodonowski, prezes „Klubu miłośników kultury polskiej” Marina Towarnicka, dyrektor Instytucji Kultury „Chór „Majowy kwiat” Aleksander Szymański oraz przedstawiciele innych organizacji polonijnych Mińska.

Grodno przywitało gości bardzo ciepło i gościnnie. Razem z absolwentami Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej, działającego przy Zjednoczeniu Społecznym „Polska Macierz Szkolna na Białorusi”, ich rodzicami, nauczycielami oraz honorowymi gośćmi uroczystą procesją przeszliśmy do Bazyliki katedralnej św. Franciszka Ksawerego, gdzie z okazji stulecia istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie była celebrowana uroczysta Msza Święta.

Po Mszy wszyscy udali się na oficjalną część obchodów jubileuszowych, którą otworzył Prezes Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Szkolna ” Stanisław Sienkiewicz. Jubileusz zawsze jest okazją do wspomnień oraz podziękowania za owocne działanie. Dużo ciepłych słów pod swoim adresem usłyszeli nie tylko gospodarze, ale również wszyscy wspierający działalność Polskiej Macierzy Szkolnej oraz nauczyciele-poloniści. Za swoją ofiarną pracę dla oświaty polonijnej, za krzewienie języka i kultury polskiej wielu z nich wręczono jubileuszowe medale pamiątkowe, okazjonalne dyplomy podziękowania i uznania.

Kulminacją obchodów stulecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie stał się koncert chóru nauczycielskiego „Gloria Mater” mińskiego oddziału ZS PMS. W wykonaniu chóru zabrzmiały „Marsz Pierwszej Brygady”, „Hymn Polskiej Macierzy Szkolnej”, „Modlitwa obozowa”, „Polonez katyński”, „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Barka”, „Piosenka o mojej Warszawie”, jak również „Mury”, „Żeby Polska była Polską” i „Póki Polska żyje w nas”. Była to historia w skrócie, przekazana w poezji i muzyce.

Gościnni gospodarze po koncercie tradycyjnie zaprosili wszystkich na obiad. Dla nas, uczestników z Mińska, nie był to ostatni punkt rozkładu tego świątecznego dnia.
Jeszcze przed wyjazdem z Mińska nasza Pani Prezes Marina Repkina zainicjowała wizytę do Starych Wasiliszek, do muzeum Czesława Niemena. A więc w drodze powrotnej ponad godzinę czasu spędziliśmy w słynnej wsi, gdzie urodził się wybitny polski piosenkarz. Zwiedziliśmy muzeum, mieszczące się w rodzinnym domu artysty, pochodziliśmy po podwórku, po tym samym, gdzie kiedyś chodził młody Czesław Wydrzycki. Mieliśmy okazję też zwiedzić wspaniały kościół, gdzie on był ochrzczony i przejechać się drogą, która poprowadziła przyszłego Niemena w ten wielki „dziwny świat”. Przez cały ten czas towarzyszył nam dyrektor muzeum Czesława Niemena Włodzimierz Sieniuta, za co podziękowaliśmy mu z całego serca.

Niezmiernie jesteśmy wdzięczni również naszej wspaniałej Pani Prezes nanej za całą organizację tego wyjazdu, a za inicjatywę odwiedzić Stare Wasiliszki – szczególnie.

Do Mińska wracaliśmy trochę zmęczeni, lecz szczęśliwi. Tyle wrażeń w ciągu jednego dnia rzadko się zdarza. Mamy nadzieję, że te wyjątkowe chwile długo zostaną w naszych sercach.

Helena Mankiewicz,
kierownik artystyczny chóru „Gloria Mater”

wasiliszki_6547

wasiliszki_6569

wasiliszki_3053

wasiliszki_2942

wasiliszki_3113

wasiliszki_3119

wasiliszki_3126

wasiliszki_3122

wasiliszki_3124

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"