PMS

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W LUTYM

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

luty 2017 r.

12.02.2017 r. niedziela- godz. 12.30 – kościół Franciszkański
Msza Św.
Wykład- Ks. Pawła Romańczuka
Temat: Tradycje religijne w katolickiej rodzinie

13.02.2017 r. -poniedziałek- godz. 18.30 – sala 104 (ul. Horodniczańska 40 )
Próba chóru UTW „Seniori Cantabili”

15.02.2017 r. – środa – godz. 18.40 – 20.00 – sala 101 w PMS
Próba chóru UTW „Seniori Cantabili”

16.02.2017 r. – czwartek – godz. 18.00 – sala nr 3 Uniwersytetu im. J. Kupały
(ul. Lenina 32 )
Wykład prof. dr hab. Swietłany Musijenko

23.02.2017r. – czwartek – godz. 12.00 – sala 104 w PMS
TŁUSTY CZWARTEK

26.02.2017 r. – niedziela – godz. 14.00 – sala 104 w PMS
Zebranie sprawozdawczo- wyborcze

Lektorat języka angielskiego – we czwartki –godz.12.30- 14.00
(prowadzi Pani Ludmiła Haponik)
Chór „Seniori Cantabili” ma próby:
w poniedziałki – od godz.18.30 (sala 104 w PMS)
w soboty – od godz. 14.10 (sala 101 w PMS)
(Dyrygent – Pani Alina Bujko)

9 lutego 2017
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"