PMS

UCZYMY SIĘ ŻYĆ…

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Liceum Społecznym im. E. Orzeszkowej w Grodnie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Liceum Społecznym im. E. Orzeszkowej w Grodnie

Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie,
drży powietrze po ich śmigłym zniku…
J. Przyboś, Lipiec

Roześmiane twarze, granatowe togi, biało-czerwone świadectwa w dłoniach… Gorączkowe rozmowy, pamiątkowe zdjęcia, obietnice spotkania… Szkolne podwórko wypełnione gwarem, kipiące życiem… Tak 21 maja 2017 roku kolejny rocznik maturzystów żegnał się z nauką w Liceum Społecznym im. E. Orzeszkowej w Grodnie. Beztroscy, wyczekujący niecierpliwie pierwszego kroku w dorosłość uczniowie, nie pamiętali, że w takim gronie spotykają się po raz ostatni. Ich entuzjazmu nie zakłócała świadomość, że właśnie bezpowrotnie przemija dzieciństwo…

Uroczysty pochód, w którym – za sztandarem szkoły – kroczyli honorowi goście, pracownicy Polskiej Macierzy Szkolnej, nauczyciele, rodzice i abiturienci kierował się do bazyliki katedralnej pw. św. Franciszka Ksawerego, gdzie celebrowano mszę w intencji kończących szkołę roczników. Miasto rozstawało się z nimi w blasku słońca, wśród kwitnących kasztanów i zapachu bzu. Na pomyślną wróżbę wypuszczono w niebo gołębie.

Szkolną akademię zaszczycili swoją obecnością szczególni goście: Maria Koc – wicemarszałek Senatu RP, Janina Sagatowska – przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Grzegorz Seroczyński – pracownik Kancelarii Senatu RP, poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, ambasador RP w Mińsku Konrad Pawlik oraz radca ambasady Marcin Wojciechowski; pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Grodnie wraz ze współmałżonkami – konsulowie Leszek Wanat, Violetta Sobierańska oraz Jakub Blatkiewicz; Krzysztof Łobacz i Jerzy Bołtuć ze Stowarzyszenia Pomocy „Rubież”. Władze oświatowe reprezentowali: prorektor ds. studenckich Jerzy Halicki oraz dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku Mirosław Sobiecki, a także przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży: Sylwia Chojnowska – prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Irena Kutiasowa – wykładowca.
Uczestnicy uroczystości odśpiewali wspólnie „Rotę” – hymn Polskiej Macierzy Szkolnej. Wysłuchano z uwagą części artystycznej, przygotowanej przez licealną młodzież pod kierunkiem Beaty Baraś, konsultantki ORPEG. Zaprezentowane utwory podkreślały rolę języka polskiego w kształtowaniu świadomości narodowej i nawiązywały do podwójnego znaczenia słowa „macierz”, jako „matki” i „ojczyzny”.

Dla rodaków mieszkających w kraju to pojęcie jednoznaczne. Myśląc o Polsce, myślą o miejscu, gdzie się urodzili, gdzie chodzili do szkoły, gdzie stoi ich rodzinny dom, gdzie ludzie są znajomi i bliscy. To „kraj lat dziecinnych”. Dla tych, którzy wyrastali poza jej geograficznymi granicami, określenie ojczyzny staje się trudniejsze. To kwestia dokonania świadomego wyboru. Zadeklarowania miłości do pewnej tradycji, kultury, często również religii. Dlatego w Grodnie, na pytanie: „Kim jesteś?”, padają różne odpowiedzi: „Jestem Polakiem”. „Jestem Białorusinem”. „Jestem Kresowiakiem”.

Nauka w szkole takiej jak Liceum Społeczne im. E. Orzeszkowej, pomaga osobom mającym polskie korzenie znaleźć własną drogę. Obcując z przeszłością i teraźniejszością kraju przodków, dojrzewają do poczucia bycia Polakami, znajdują swoje miejsce na ziemi, powracają do macierzy.

Jednym z najważniejszych elementów tożsamości narodowej jest język. Na Grodzieńszczyźnie był przez wieki pieczołowicie chroniony w tutejszych rodzinach i w kościele. To przecież ziemia, która wydała Adama Mickiewicza. Piękno polszczyzny, czasami od pierwszych słów, młodzież poznawała również w Liceum Społecznym im. E. Orzeszkowej. Jak doskonale ją opanowała, pokazały występy uczniów.
Pierwsze kroki w nauce języka są często niełatwe, dlatego zajęcia obfitują w zabawne pomyłki. Toteż w części artystycznej znalazło się miejsce na anegdoty, humor z zeszytów szkolnych oraz groteskową lekcję języka polskiego z „Ferdydurke” W. Gombrowicza. Skontrastowano ją z kluczową sceną „Syzyfowych prac” S. Żeromskiego – patriotyczną recytacją „Reduty Ordona” przed młodzieżą poddawaną intensywnej rusyfikacji. Całości programu towarzyszyły nostalgiczne piosenki śpiewane przez maturzystów, przypominające o upływie czasu, rozstaniu z rodzinnym domem i początku prawdziwej samodzielności.

Zaproszeni goście również podkreślali w swoich wystąpieniach konieczność kształtowania postaw patriotycznych, przywiązania do macierzy, dbania o piękno ojczystego języka. Nawiązując do fragmentów programu artystycznego przypomnieli, że polszczyzna powinna brzmieć niczym muzyka Chopina, być czystym, orzeźwiającym źródłem, a w trudnych czasach niewoli – orężem walki, jak w powieści Żeromskiego. Gratulowano władzom Polskiej Młodzieży Szkolnej sukcesów edukacyjnych, doceniając wielką rolę takich placówek. Wyrazem wdzięczności były upominki, złożone na ręce przedstawicieli ZS PMS: godło Rzeczpospolitej Polskiej, uchwała Senatu RP z dnia 20 grudnia 2016 roku w 110 rocznicę powołania Macierzy Szkolnej, faksymile Konstytucji 3 maja 1791 roku, książki i listy gratulacyjne.

Jako wyraz wdzięczności za opiekę nad polskimi placówkami na Białorusi i udzielane im wsparcie, Rada Programowa PMS uhonorowała senator Janinę Sagatowską medalem Polskiej Macierzy Szkolnej „Za zasługi dla oświaty”, który został wręczony podczas uroczystości. Otrzymali go również konsultanci z ORPEG – polonistka Alicja Jach i historyk Andrzej Piotrowicz – w uznaniu ich zasług.
Wyróżniającym się uczniom prezes ZS PMS Stanisław Sienkiewicz i dyrektor liceum Antoni Pacenko wręczyli świadectwa oraz nagrody książkowe. Następnie młodzież rozeszła się do sal, na spotkania z wychowawcami. Były ostatnie uściski, podziękowania, kwiaty i łzy wzruszenia…

Szkolne podwórko opustoszało. Z klas dochodził jeszcze gwar dźwięcznych, młodych głosów. Tylko kasztany kwitły tak samo, jak dla polskich maturzystów. Te w Grodnie poczekały prawie miesiąc, by niczym ogromne bukiety żegnać tutejszych abiturientów.

Beata Baraś
konsultantka ORPEG

Liceum-PMS-final-2017_1024

Liceum-PMS-final-2017_1031

Liceum-PMS-final-2017_1033

Liceum-PMS-final-2017_1034

Liceum-PMS-final-2017_1038

Liceum-PMS-final-2017_1040

Liceum-PMS-final-2017_1041

Liceum-PMS-final-2017_1043

Liceum-PMS-final-2017_1049

Liceum-PMS-final-2017_1056

Liceum-PMS-final-2017_1070

Liceum-PMS-final-2017_1069

Liceum-PMS-final-2017_1061

Liceum-PMS-final-2017_1057

Liceum-PMS-final-2017_1076

Liceum-PMS-final-2017_1098

Liceum-PMS-final-2017_1097

Liceum-PMS-final-2017_1095

Liceum-PMS-final-2017_1094

Liceum-PMS-final-2017_1089

Liceum-PMS-final-2017_1084

Liceum-PMS-final-2017_1100

Liceum-PMS-final-2017_1100+

Liceum-PMS-final-2017_1102

Liceum-PMS-final-2017_1101

 

Liceum-PMS-final_1103

Liceum-PMS-final_1104

Liceum-PMS-final_1106

Liceum-PMS-final_1108

Liceum-PMS-final_1110

Liceum-PMS-final_1111

Liceum-PMS-final_1116

Liceum-PMS-final_1117

Liceum-PMS-final_1119

Liceum-PMS-final_1125

Liceum-PMS-final_1126

Liceum-PMS-final_1129

Liceum-PMS-final_1130

Liceum-PMS-final_1132

Liceum-PMS-final_1133

Liceum-PMS-final_1134

Liceum-PMS-final_1138

Liceum-PMS-final_1139

Liceum-PMS-final_1140

Liceum-PMS-final_1142

Liceum-PMS-final_1143

Liceum-PMS-final_1144

Liceum-PMS-final_1146

Liceum-PMS-final_1150

Liceum-PMS-final_1155

Liceum-PMS-final_1156

Liceum-PMS-final_1160

Liceum-PMS-final_1161

Liceum-PMS-final_1163

Liceum-PMS-final_1166

Liceum-PMS-final_1167

Liceum-PMS-final_1168

Liceum-PMS-final_1170

Liceum-PMS-final_1176

Liceum-PMS-final_1178

 

Liceum-PMS-final_1180

Liceum-PMS-final_1184

Liceum-PMS-final_1185

Liceum-PMS-final_1189

Liceum-PMS-final_1190

Liceum-PMS-final_1191

Liceum-PMS-final_1193

Liceum-PMS-final_1197

Liceum-PMS-final_1199

Liceum-PMS-final_1201

Liceum-PMS-final_1202

Liceum-PMS-final_1203

Liceum-PMS-final_1204

Liceum-PMS-final_1205

Liceum-PMS-final_1206

Liceum-PMS-final_1209

Liceum-PMS-final_1210

Liceum-PMS-final_1212

Liceum-PMS-final_1213

Liceum-PMS-final_1216

Liceum-PMS-final_1219

Liceum-PMS-final_1222

Liceum-PMS-final_1223

Liceum-PMS-final_1227

Liceum-PMS-final_1230

Liceum-PMS-final_1233

Liceum-PMS-final_1235

Liceum-PMS-final_1237

Liceum-PMS-final_1238

Liceum-PMS-final_1248

Liceum-PMS-final_1250

Liceum-PMS-final_1252

Liceum-PMS-final_1253

Liceum-PMS-final_1260

Liceum-PMS-final_1263

Liceum-PMS-final_1266

 

Liceum-PMS-fina_1246

Liceum-PMS-fina_1276

Liceum-PMS-fina_1290

Liceum-PMS-fina_1291

Liceum-PMS-fina_1299

Liceum-PMS-fina_1304

Liceum-PMS-final_1307

Liceum-PMS-final_1311

Liceum-PMS-final_1312

Liceum-PMS-final_1321

Liceum-PMS-final_1323

Liceum-PMS-final_1328

Liceum-PMS-final_1331

Liceum-PMS-final_1334

Liceum-PMS-final_1336

 

Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1344 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1349 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1350 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1351 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1357 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1382 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1408 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1412 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1419 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1425 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1438 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1458 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1464 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1466 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1472 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1475 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1477 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1495 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1496 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1505 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1516 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1536 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1544 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1549 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1573 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1582 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1584 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1589 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1598 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1601 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1606 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1611 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1614 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1618 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1619 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1620 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1621 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1622 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1634 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1639 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1641 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1646 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1654 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1655 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1665 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1667 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1683 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1698 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1700 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1704 Final-roku-Liceum-PMS-w-Grodnie_1711

 

 

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"