PMS

Uczymy się uczyć

Zakończenie roku szkolnego nie oznacza dla nauczycieli zakończenia pracy. To, że mają więcej czasu wolnego, pozwala wykorzystać go na własne dokształcanie zawodowe, zapoznać się z aktualnymi problemami uczenia się.

W tym celu w niedzielę 31 maja nauczyciele języka polskiego z Grodna i Grodzieńszczyzny udali się na wykłady do Białegostoku. Spotkanie stało się możliwe dzięki współpracy pomiędzy Polską Macierzą Szkolną a Uniwersytetem w Białymstoku, a odbyło się w nowym budynku dydaktycznym Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Wykład „O specyficznych trudnościach w uczeniu się” dla naszych nauczycieli przygotowała dr Małgorzata Bilewicz. Poruszyła ona przede wszystkim problem dzieci dyslektycznych, zwracając uwagę na tak ważny problem w uczeniu się jak dysortografia, która przysparza kłopotów dzieciom, rodzicom i nauczycielem. Zapoznała słuchaczy z metodami diagnozowania dysleksji u dzieci i osób dorosłych. Podkreśliła, że przyczyną dysleksji mogą być mikro uszkodzenia mózgu, zaburzenia rozwojowe i może ona być nawet dziedziczona, dlatego tak ważne jest poznanie rodziny dziecka dyslektycznego.

„Kompetencje społeczne i emocjonalne” – to temat, który przedstawiła naszym nauczycielom dr Anna Kienig. Takie kompetencje psychologiczne, jak samoświadomość, samoocena i samokontrola oraz kompetencje prakseologiczne mają wpływ na szkolne sukcesy dziecka. Relacje z innymi dziećmi, rozumienie innych, umiejętność pracy w grupie, zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiazywania problemów pomagają osiągnąć zamierzony cel.

Serdecznie dziękujemy Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku Panu Leonardowi Etelowi, Dziekanowi Wydziału Pedagogiki i Psychologii Panu Mirosławowi Sobieckiemu i naszym miłym prelegentkom za poświęcony dla nas czas i chęć dzielenia się swoją wiedzą z nami.

Teresa Kryszyń
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"